HPC

Spreuk van de week

 • Een beetje meegeven bereikt meer dan volledig weerstand bieden.
 • Elke gedachten is het zaad van de volgende.
 • In de donkerste momenten zitten lichtpuntjes om ons aan op te trekken.
 • Een regendag helpt ons de zonneschijn te waarderen.
 • Een regendag helpt ons de zonneschijn te waarderen.
 • Het kwaad dat iemand je aandoet, is vaak niet op jou persoonlijk gericht, maar de uiting van een probleem bij de ander.
 • Je kunt hulp aanbieden, maar niet opdringen!
 • Laat ons streven naar volmaaktheid in plaats van volmaaktheid van de ander te verwachten.
 • Vul het bord van de ander niet enkel met rijst, maar ook met liefde.
 • De angst voor iets wat staat te gebeuren is vaak erger dan het gebeuren zelf.
 • Niet de inhoud van het geschenk maakt blij, maar het feit dat het wordt gegeven.
 • Je kunt pas juist denken als je eerst je geest tot rust brengt.
 • Iemand die het ons altijd gemakkelijk maakt en ons nooit hindert, is meestal geen goede leraar voor ons.
 • Vlucht niet voor moeilijke situaties, maar bekijk ze met de nodige afstand.
 • Van vreugde kun je, net zoals van neerslachtigheid, een gewoonte maken.
 • Veranderen kan soms moeilijk zijn, maar eeuwig in je patronen blijven zitten brengt je niet tot verlichting.
 • Het verstand van de mens is sneller ontwikkeld dan zijn fijngevoeligheid. Zou mooi zijn als dit evenwicht zal worden hersteld.
 • Probeer elk mens te benaderen alsof hij een echte vriend is. Je zult merken dat deze gewoonte aanstekelijk is.
 • Op een witgeschilderde muur kun je veel beter elk vliegje zien.
 • Er zit maar een dunne grens tussen proberen te begrijpen en beoordelen.
 • In ons hoofd zit een papegaai. Laat hem rustig worden.
 • In matigheid zit evenveel bevrediging als in overvloed.
 • Dankbaar zijn voor de mooie momenten, maar ook voor alle hindernissen op ons pad.
 • Probeer de ander te zien als een medereiziger op het pad en niet als een rivaal.
 • Wie jou kwaad doet, geeft jou een kans om te groeien!
 • De rimpels op het water gaan vanzelf weg, maar we maken steeds nieuwe.
 • Je hart wijst de weg en je verstand oordeelt of de weg juist is.
 • Uiterlijke omstandigheden heb je niet altijd in de hand, maar innerlijke vrede is gewoon een keuze.
 • Dankbaarheid is een energie die beide partijen voedt.
 • Wie het geluk buiten zichzelf zoekt, zal telkens opnieuw gekwetst worden.
 • Hoe kunnen we alleen voor onszelf leven, als we beseffen dat we allen een zijn?
 • Beloften zijn heilig. Het is beter even na te denken voordat je iets belooft.
 • Als je doet wat je leuk vindt hoef je nooit te werken.
 • Schrap uit je agenda wat nutteloos is, en je zult een zee van tijd winnen voor opbouwende zaken.
 • De ruimte die je een ander geeft, krijg je er zelf bij.
 • Gematigdheid in alles beoefenen is een stap op weg uit het lijden.
 • Een flexibele geest kan elke verandering ontspannen aan.
 • Heb je ooit twee vlinders zien vechten om de nectar van een bloem?
 • Het is niet zo dat iets niet meer bestaat als we het bestaan ervan ontkennen.
 • Een probleem kun je pas oplossen als je je ervan bewust bent dat je een probleem hebt.
 • Ambitie is een dwaalweg, maar enthousiasme is een mooie kwaliteit.
 • We moeten geen wonderen verrichten, maar elk moment handelen naar beste vermogen.
 • Als iemand kritiek op ons heeft, hoeven we ons niet te verdedigen. Wel kunnen we nagaan wat we hieruit kunnen leren.
 • Wie zich eenzaam voelt, heeft nog niet ontdekt wat er allemaal in hemzelf zit.
 • Zelfs onze fysieke gezondheid verbetert, naarmate we meer innerlijke rust bereiken.
 • Er zijn overal om ons heen voldoende signalen om ons de weg te wijzen.
 • Wie vergeving schenkt aan een ander, bevrijdt zichzelf en de ander.
 • Vaak is het pad zelf en niet de eindstreep het doel.
 • Diep in jezelf zit een wijze vriend die je het pad laat zien.
 • Elke hindernis op het pad is een springplank voor hetzelfde pad.
 • Waarom zou je tegen alles strijden als je ook met de stroom kunt meegaan?
 • Heb vertrouwen in het leven, zowel bij voorspoed als bij tegenspoed.
 • Het enige wat vaststaat, is dat alles constant in verandering is.
 • We verlangen steeds naar zekerheden, maar die zullen niet bijdragen aan onze groei.
 • Een oprechte glimlach kan diepe wonden helen.
 • Jezelf zien als een overwinnaar of als een slachtoffer, is gewoon een kwestie van kiezen.
 • We moeten niet ophouden met voelen, maar onze gevoelens observeren.
 • Een glimlach is het goedkoopste geschenk. maar zeker niet het minst waardevolle.
 • Wie systematisch naar genot op zoek is, is gewoon op de vlucht voor de werkelijkheid.
 • Zowel onze slechtste momenten als onze beste zijn een waar stuk van onszelf.
 • Ons bezit is een zware last die we op onze schouders moeten torsen.
 • Wees oprecht, zoals een kind oprecht is. Laat je zien zoals je bent.
 • Besef dat niemand ooit je ware wezen kan raken. Enkel je buitenste lagen kunnen ze schaden.
 • Aanvaard je zwakheden met liefde, maar geef er niet altijd aan toe.(Boedisme kalender 2011)
 • Als je kwaad met kwaad vergeldt, wordt de afstand tot de ander alleen maar groter.
 • Wanneer iemand spreekt, luister dan gewoon in plaats van al te denken wat je zult antwoorden.
 • Het kan soms een goede oefening zijn onze vaste patronen te doorbreken.
 • Ware liefde heeft tot doel de ander gelukkig te maken, niet zichzelf.
 • Met je hart is gemakkelijker te ontdekken wat vrede is, dan met je verstand.
 • Verwar een andere blik op de werkelijkheid niet met weerstand.
 • Rechtdoor is niet altijd de snelste weg.
 • Vertrouwen in jezelf, is de sleutel tot succes.
 • Mensen tweedeklas behandelen levert nooit eersteklas resultaten op.
 • Je kunt beter verdwalen dan vast blijven zitten in oude patronen.
 • Soms moet je voor tegenwind bij jezelf zijn.
 • De mooiste ontdekkingsreis is leren kijken met andere ogen.
 • Er is meer vertrouwen in de toekomst als je het verleden mee kunt nemen.
 • Om deuren te kunnen openen, moet je andere sluiten.
 • Alleen loop je sneller, maar samen loop je verder.
 • Het tegenovergestelde van goed is niet slecht, maar goed geprobeerd.
 • Dat je ergens goed in bent betekent nog niet dat je het ook moet doen.
 • Veel mensen graven meer kuilen voor zichzelf dan voor anderen.
 • Als je goed uit de verf wilt komen, schilder jezelf dan niet weg.
 • De rivier van gisteren is niet de rivier van vandaag.
 • Het krachtigste medicijn tegen ellende is loslaten.
 • Als het ijs gesmolten is gaan er nieuwe dingen groeien.
 • Je hebt een open deur nodig om ergens binnen te komen.
 • Vergeef het verleden, leef in het heden en laat je ervaringen met de toekomst delen.
 • Niet loslaten betekent voor altijd het houvast verliezen (Soren Kierkegaard)
 • Wie chaos beschrijft, stelt orde op zaken.
 • Je hebt altijd een keuze, alleen zijn de alternatieven niet altijd fijn.
 • Als je geen deel bent van de oplossing, ben je een deel van het probleem.
 • Het belangrijkste van de muziek staat niet in de noten. (Gustav Mahler)
 • Een echte leider heeft niet de behoefte om te leiden; hij is tevreden wanneer hij de weg kan wijzen.
 • Als je je laat leiden door je gedachten over jezelf, laat je je leiden door toeval.
 • Iemand wordt niet gewaardeerd omdat hij goed is; iemand wordt goed omdat hij gewaardeerd wordt.
 • Als je weerstand voelt heb je een kans om iets nieuws te leren.
 • Je met een ander verbinden mag nooit een trucje zijn.
 • Als je geen woorden kunt vinden, is je zwijgen veelzeggend genoeg.
 • De context bepaalt de betekenis, de mens bepaalt de waarde.
 • Overtuigen is iets anders dan je mening doordrijven.
 • Beoordeel iemand naar zijn vragen, niet naar zijn antwoorden.
 • Als je geluk wilt vermenigvuldigen, ga het dan delen.
 • Plan je eerste ruzie; botsen schept een band!
 • Mensen die dingen niet kunnen veranderen, veranderen de woorden waarmee ze dingen aanduiden.
 • Je kennis wordt alleen gejat als je die te lang bij je houdt.
 • Beter een emotionele reactie dan helemaal geen reactie.
 • Doe als het riet: buig me, maar breekt niet.
 • Je hoofd zit vol laatjes met verleden; trek je er één open dan gaan de andere mee.
 • Het geheim van succes is jezelf kunnen zien door de ogen van de ander.
 • Echt kijken betekent tranen zien voordat ze echt vallen.
 • Gebruik je verleden als springplank, niet als hangmat.
 • Als iets werkt, doe er dan meer van; als iets niet werkt, doe het dan anders.
 • Een pas op de plaats leidt tot vernieuwde beweging.
 • Ergernis is één van de hoogste vormen van amusement.
 • Succes hebben betekent in staat zijn je leven op jouw manier te leiden.
 • Voor een ware dialoog moet je ervan uitgaan dat de ander wel eens gelijk zou kunnen hebben. (Hans-Georg Gadamer)
 • Talent bezitten is mooi. Talent ontdekken in anderen nog mooier. (Elbert Hubbard)
 • Iets loslaten zonder afscheid te nemen, is iets verliezen zonder een verliezer te zijn.
 • Relativeren; de veren die zorgen voor balans in je leven.
 • Met een beetje tolerantie, ben je altijd op vakantie. (Henk Westbroek)
 • Je kunt geen innerlijke rust vinden zolang de macht over je leven zich buiten je bevindt.
 • Geluk is harmonie tussen de omstandigheden en de behoeften. ( Nicolaas Beets)
 • Bij een overwinning op jezelf is er geen verliezer (Olaf Hoenson)
 • Wie naar zekerheid streeft, jaagt daar zijn hele leven achteraan zonder het ooit te bereiken. (Deepak Chopra)
 • Werken is het mooiste dat er is. Laat dus altijd iets over voor de volgende dag. (Don Herold)
 • Als je vergeeft, maak je jezelf van slachtoffer tot winnaar. (Rita Jonker)
 • Als je je met niemand vergelijkt, word je wie je bent. (Krishnamurti)
 • Begrip is het voelen wat een ander denkt, niet het denken wat een ander voelt. (Rob van Raalten)
 • Durf te ontvangen in het gevoel en wordt een krijger van het hart (Wim Hermans)
 • Liever de dader van mijn toekomst, dan slachtoffer van mijn verleden.
 • Als je toch aan het denken bent, denk dan groot.
 • Als je te veel stapelt, word je stapelgek.
 • Als anderen in je geloven, moet je dat zelf ook maar eens gaan proberen.
 • Zoals je bij een puzzel blijft zien dat er een stuk weg is, blijf je in je leven voelen dat je een dierbare mist.
 • Je leven in eigen hand nemen, levert duurzaam geluk op. (Trijntje Oosterhuis)
 • Je kunt mensen niet dwingen het goede te doen, maar je kunt ze wel inspireren.
 • Zonder wrijving geen glans. (Loek Hermans)
 • Anders goed is ook goed
 • Helpen is iemand de kracht geven zelf iets aan het probleem te doen. (Joanna Trollope)
 • Pas als je in het leven bent heen en weer geslingerd, kun je echt bewogen zijn. (Hans Stolp)
 • Vrijheid is wat jij doet met wat jou wordt aangedaan.(Jean-Paul Sartre)
 • Uit je pijnlijkste dieptepunten groeien uiteindelijk je grootste krachten.
 • Als je één bent, kan er nooit iets tussen komen.
 • Als alles alleen maar uit pieken zou bestaan, dan was het ook maar een rechte lijn. (Tialde Postma)
 • Zoek geen grote woorden als een klein gebaar volstaat. (Andreas Dill)
 • We kunnen het denken niet opsluiten in de hersenen. Het denken bevindt zich in elke cel van ons lichaam. (Deepak Chopra)
 • Om te slagen moet je met zoveel passie in iets geloven dat het een realiteit wordt. (Anita Roddick)
 • Waar angst en verlangen elkaar raken, is er contact. (Riane Hiddink)
 • Als je kwaliteiten hebt, durf je mensen de ruimte te geven. (Guus Hiddink)
 • Af en toe moet je zo wijs zijn om je verstand eens te verliezen. (Yvonne Keuls)
 • Ieder mens heeft een bestemming en het toeval helpt mee om die te bereiken.
 • Je kunt je vuist beter gebruiken om erin te lachen, dan om er mee te slaan. (Herman Brusselmans)
 • Zelf denken, samen doen.
 • Je vleugels uitslaan kan altijd, tenzij je jezelf kortwiekt.
 • Probeer iedereen die in je leven komt te zien als een leraar! (Wayne Dyer)
 • De liefde bevindt zich in ons. Zij kan niet vernietigd worden, maar wel verborgen zijn.(Marianne Williamson)
 • Als je zwakheden hebt, betekent het niet dat je zwak bent maar dat je compleet bent. (Deepak Chopra)
 • Hoe je het ziet, bepaalt wat het je doet. (Jaap Hollander)
 • De dingen waartegen je je verzet, houden stand. Pas wanneer je iets aanvaardt, kun je het veranderen. (Neale D. Walsch)
 • Sommige lichten moet je aanblazen om een helder schijnsel te krijgen. (Rene Char)
 • Er zijn slechts twee problemen; of er is iets wat je niet wilt, of je wilt iets wat er niet is. (Alexander Smit)
 • Na de stilte komt muziek het dichtst bij het verwoorden van het onuitsprekelijke. (Aldous Huxley)
 • Een verwijt naar een ander, is een reflectie van jezelf.
 • Wees kalm temidden van het lawaai en de haast en bedenk welke vrede er in stilte kan heersen.(Max Ehrmann)
 • Spiegels zouden er goed aan doen, even na te denken voor ze de beelden terugkaatsen. (Jean Couteau)
 • Als je elke dag ervaart als een spoedgeval, zul je vroeg of laat de prijs betalen. (Robert Sapolsky)
 • Als het leven een weg is dan is het een weg die altijd omhoog loopt. (Susanna Tamaro)
 • Coachen is meer dan begeleiden; coachen is je verbinden met de ware aard van ieder mens. (Renske van Berkel)
 • De keuze die je moet maken is of jij leeft met je littekens of je littekens met jou.
 • Wie zijn doel voorbijstreeft, mist het evengoed als hij die het niet bereikt.
 • Waar mensen elkaar echt ontmoeten, breken uiteindelijk de pantsers.
 • Welk hoger doel zou er in het leven kunnen zijn dan te leven zoals je werkelijk bent?
 • Iemand die altijd alles zwart op wit wil hebben, leeft een kleurloos bestaan.
 • Wie onrecht begaat, is ongelukkiger dan wie onrecht ondergaat.
 • Eerlijk zijn is heel gemakkelijk als je niet bang bent iets te verliezen.
 • Soms is het applaus van velen minder belangrijk dan het applaus van één.
 • Wie naar eenvoud streeft, zal eerst het complexe moeten beheersen.
 • In de geest van het vertrouwde verliest men de schoonheid uit het oog.
 • In hun natuur zijn alle mensen gelijk; het zij hun gewoonten die het verschil maken.
 • Onze intuïtie is de herinnering van wat we geweten hebben.
 • Bij een goed einde hoort een goed begin.
 • De wijze is niet iemand die alle antwoorden heeft. De wijze is iemand die geen vragen meer heeft.
 • Voorbij de verwachting gebeurt het.
 • De schoonheid van het verlangen is dat het aan zichzelf genoeg kan hebben.
 • Het mooiste wat je kunt worden is jezelf.
 • Om een nieuwe wereld binnen te gaan, hoef je soms alleen maar ja te zeggen.
 • Het is onmogelijk iets buiten jezelf waar te nemen als je het ook niet in je eigen innerlijk kunt waarnemen.
 • Hoe nauwgezetter je luistert naar de stem in jezelf, hoe beter je hoort wat er buiten gebeurt.
 • Het leven is als het zingen van een lied dat je niet gerepeteerd hebt.
 • Groeien is niet groter worden, maar je bewust worden van je grootsheid.
 • We zijn kinderen van onze tijd, of we willen of niet.
 • De voornaamste taak van de mens is zichzelf het leven te schenken.
 • Ware gevoelens hebben een magnetische kracht.
 • Stilte is niet de afwezigheid van geluid. Stilte is je niet laten afleiden door lawaai.
 • Een geslaagde relatie begint niet bij het vinden van de juiste persoon, maar door zelf de juiste persoon te zijn.
 • Je kunt niets verkeerd doen als je jezelf bent, want niemand doet jou zo goed als jij.
 • De waarheid zal je bevrijden, maar eerst kan ze je mateloos irriteren.
 • Hoe beter je jezelf en je gevoelens begrijpt, des te meer ga je houden van 'dat wat is'.
 • Wie zijn werk goed organiseert, kan ook gemist worden.
 • De mens is van nature perfect en maakt 'fouten' om dat te ontdekken.
 • Alle mooie gedachten in de wereld wegen minder zwaar dan één enkele vriendelijke handeling.
 • Je droom waarmaken is leuk, ontwaken uit de droom is nog leuker.
 • Beter komt niet van meer, maar van een dieper ervaren en beleven van wat er al is.
 • Eenvoud is het voor de hand liggende verwijderen en het zinvolle toevoegen.
 • Je kunt geen perfectie van jezelf eisen. Je kunt er slechts oprecht naar streven.
 • Het antwoord op al je vragen is dit moment, precies zoals het is.
 • Zorg voor rendement, produceer een glimlach.
 • Eerst maken wij onze gewoonten en vervolgens maken onze gewoonten ons.
 • Verwijt het leven niet dat het waardeloos lijkt. Met sprookjesogen zie je een wereld vol wonderen.
 • Resultaat druk je niet uit in geld maar in tevredenheid.
 • Als er plaats is in je hart, dan is er plaats in je huis.
 • Op het moment dat je in vrede bent, is er geen gepieker, geen angst.
 • Geluk doet je groeien
 • Als je hoofd is verbonden met je hart kunnen je handen en voeten de meest wonderlijke dingen doen.
 • De grootste veranderingen gebeuren als je ophoudt te geloven dat je zou moeten veranderen.
 • Waarom besteden we zoveel aandacht aan het mentale lawaai in ons hoofd? Wat is er mis met stilte!
 • Soms moet je van iemand afscheid nemen om te voorkomen dat je afscheid neemt van jezelf.
 • Als het geluk je plotseling verrast, denk dan niet na, maar grijp het vast.
 • Niets is zonder beweging ontstaan.
 • Wanneer je altijd in dezelfde richting blijft lopen, kom je uiteindelijk je eigen voetstappen tegen.
 • Volg jouw geluk en het universum zal deuren voor je openen waar enkel muren waren.
 • Durf je probleem vrij te laten en het keert terug met een oplossing
 • Toen ik alles zo zeker wist, ging er veel fout. Nu ik wat meer twijfel, gaat het veel beter.
 • Onderdrukte woede kan een relatie evenzeer vergiftigen als het uitspreken van de wreedste woorden.
 • Wat is er mis met weten wat je nu weet en nog niet weten wat je voorlopig nog niet weet?
 • Je vastklampen aan een illusie doet uiteindelijk meer pijn dan de realiteit onder ogen te zien.
 • Een kleinigheid drijft mensen uit elkaar. Een catastrofe brengt ze tot elkaar.
 • Vrij is de mens als hij op elk ogenblik van zijn leven in staat is zichzelf te volgen.
 • Vrijheid biedt de mogelijkheid om jezelf vrijwillig te beperken.
 • Het essentiële van alle kunst is vreugde te beleven aan het schenken van vreugde.
 • Geniet van de schoonheid van gewoonheid.
 • Als je van iemand houdt, hoef je niet te begrijpen wat er buiten je gebeurt omdat alles binnen in je gebeurt.
 • Zodra het drama de humor ontmoet, ontstaat er zo iets als troost.
 • Er zijn momenten in je leven dat je de mooiste dingen kunt zeggen zonder iets te zeggen.
 • Sommigen rennen hard weg van hun geluk om er dan met een omweg weer bij terug te komen.
 • Onenigheid is vaak het resultaat van niet uitgesproken gedachten en verwachtingen.
 • Je vindt geen vrede door de omstandigheden van je leven te veranderen, maar door te beseffen wie je ten diepste bent.
 • Verzet je niet tegen het kwaad, maar ontmasker het.
 • Vergiffenis is de geur die het viooltje afgeeft aan de hiel die het vertrapt heeft.
 • De mens wordt groter naarmate hij zijn doel hoger stelt.
 • Het moment dat ik mezelf afvraag: 'ben ik gelukkig?', dan ben ik het niet.
 • Thuiskomen is teruggaan en ontdekken dat alles op zijn plaats is en niets verloren is gegaan.
 • Tamme vogels zingen over vrijheid. Wilde vogels vliegen.
 • Het feit dat je niet slaapt is niet het probleem, maar het idee dat je zou moeten slapen terwijl je wakker bent.
 • Zeg nooit 'We zien wel waar het schip strandt.'. De enige zekerheid die je dan hebt, is dàt het schip vroeg of laat strandt.
 • Lijden is nodig, tot je inziet dat het niet nodig is.
 • Begin! Alleen dan kan het onmogelijke mogelijk worden.
 • Eén minuut succes vergoedt een jaar lang falen.
 • Pijn is het breken van de schil die het inzicht doet omsluiten.
 • Talent is een aangeboren geluk, maar het is ook een talent om dat te gebruiken.
 • Het is niet je ervaring die je klacht creëert, het is je klacht die je ervaring creëert.
 • Wie jouw tijd bezit, bezit jouw geest. Neem bezit van je eigen tijd en je zult je eigen geest kennen.
 • Laat me van iemand zijn. Maar niet zo dat ik verdwijn.
 • Wanneer je altijd in dezelfde richting blijft lopen, kom je uiteindelijk je eigen voetstappen tegen.
 • Werp je hart over de hindernis en de rest volgt vanzelf.
 • Je haalt het beste uit de anderen niet door hen het vuur na aan de schenen te leggen, maar door het vuur in hun binnenste aan te wakkeren.
 • Kon ik af en toe de stilte maar wat harder zetten...
 • De mensen die het meest klagen, kijken het minst om zich heen.
 • Als je de talenten die jij bezit, inzet voor de mensen die jouw talenten niet bezitten, dan ben je bezig met je levensmissie.
 • De reden waarom engelen kunnen vliegen, is dat ze zo licht over zichzelf denken.
 • Je kunnen verplaatsen in de ander, is belangrijker dan kennis.
 • Achter de veranderlijke vormen van de natuur ligt een onveranderlijke, zuivere werkelijkheid.
 • Als we de dingen vanuit ons hart doen, is er sprake van verrijking van het leven. Dat van onszelf en dat van anderen.
 • Veel energie gaat verloren in vechten tegen die veranderingen waar we juist zo naar verlangen.
 • Het vraagt een bijzondere geest om je bewust te zijn van het meest vanzelfsprekende.
 • Liefde is de verbindingskracht die ons bewust maakt van de eenheid tussen onszelf en de wereld.
 • Waar geen afgunst is, heerst eendracht in verscheidenheid.
 • De ziel van de mens groeit niet van loon, maar van de arbeid die het loon verdient.
 • Lachend kan men duizend dingen doen die met tranen onmogelijk schijnen.
 • Als veel zaden openspringen, zullen ze samen de grond optillen en verplaatsen.
 • Moed is niet de afwezigheid van angst maar het besluit dat er iets belangrijker is dan angst.
 • Dat je teweegbrengt is van meer belang dan wat je teweegbrengt.
 • Vrijheid kent vele gevaren, maar is toch het veiligste goed dat we bezitten.
 • Beminnen is begrijpen en aanvoelen dat de ander verschillend is.
 • Ont-moeten is het begin van willen.
 • Koester elkaars onvolkomenheden; juist die maken elk van ons uniek.
 • Het is niet jouw taak om mij aardig te vinden; dat is mijn taak.
 • De sleutel tot de ander ben je zelf.
 • De beste manier om een probleem op te lossen, is de humor ervan te ontdekken.
 • Als je je leven wilt veranderen, moet je eerst jezelf veranderen.
 • Aai de wereld eens over zijn bol.
 • Vriendelijkheid is moeilijk weg te geven. Ze wordt bijna altijd teruggegeven.
 • Al zwijgend verraden de ogen de geheimen van het hart.
 • Troosten is een diepere laag aanraken onder de pijn waaraan iemand lijdt.
 • Zonder die tranen in mijn ogen had de wereld zich niet bewogen.
 • Iedereen heeft een leeftijd die hij zijn hele leven is.
 • Macht is de spiegel van onmacht.
 • Het zijn niet de omstandigheden die je ongelukkig maken, maar je gedachten erover.
 • Door niet te oordelen, schep je stilte in je geest.
 • Rek je geest regelmatig op, dan reik je telkens verder.
 • Kiezen is het één behouden en het andere laten gaan.
 • Elke reactie komt voort uit een behoefte.
 • Als je gelukkig wilt samenleven met anderen, vraag dan alleen dat van ze wat ze je kunnen geven.
 • Om hoger te reiken, hoef je niet op anderen te staan.
 • De beste manier om je toekomst te voorspellen is haar zelf te creëren.
 • Je bent pas rijk wanneer je iets bezit dat niet te koop is.
 • Laat je leven als dat van een roos zijn, hoewel stil spreekt ze door de taal van haar geur.
 • Onder elke huidplooi ligt een glimlach verborgen.
 • Hoe meer je bereid bent je waarheid te uiten, des te vrijer zul je je voelen.
 • Laat mensen praten in plaats van antwoorden.
 • Er is een tijd dat je een zoon hebt en er is een tijd dat een zoon een vader heeft.
 • Als een verbinding een binding wordt, maak je dan los en verbind je opnieuw.
 • Vrede zal des te groter zijn naarmate ze door meer mensen wordt gedeeld.
 • Je voelt je thuis daar waar je wordt begrepen.
 • Wie vandaag leeft, heeft morgen een fijne herinnering.
 • Een grens aangeven, is duidelijkheid voor twee.
 • Ten diepste is er natuurlijk geen ander, maar ontmoet je altijd alleen jezelf.
 • Je hoeft niet te springen om vrolijk te zijn, als je maar veerkracht hebt.
 • Communicatie begint altijd bij jezelf.
 • Wat weet je van een ander, als je jezelf niet kent?
 • Pas wanneer je ten einde raad je angst om de hals durft te vallen, zal hij je nooit meer naar de keel vliegen.
 • Vriendelijkheid is moeilijk weg te geven. Ze wordt bijna altijd teruggegeven.
 • Zelfs de langzaamste karavaan trekt verder als je zelf stil blijft staan.
 • Wat je wilt hebben, moet je eerst geven.
 • Een muur om je heen houdt het verdriet buiten, maar ook de vreugde binnen.
 • Volwassen worden, is leren leven met twijfel en kant-en-klare opvattingen vermijden.
 • Je bent wat je in je hart wilt zijn. De rest is angst.
 • We hebben haar altijd op handen gedragen; nu wil ze niet meer naar beneden komen.
 • Laat wat je bent niet in de weg staan van wat je zou kunnen worden.
 • Aan een plotseling succes gaan jaren van voorbereiding vooraf.
 • In onze haast om ergens te komen, vertrappen we de bloem van het hiér zijn.
 • Je gelooft dat jij in de wereld leeft, terwijl in werkelijkheid de wereld in jou leeft.
 • Soms zijn kleine dingen groot genoeg.
 • Alle succesvolle mensen hebben één ding gemeen: zij herkennen kansen.
 • Voor de muziek zijn de stilten even belangrijk als de klank.
 • Wie zich door respect laat leiden heeft de eerste stap naar tolerantie al gezet.
 • Wees als de boeg van een boot die het water doorklieft maar het ongeschonden achterlaat.
 • Talent krijgt pas waarde als je het benut.
 • Een goede coach ziet wie zijn spelers zijn en laat hen zien wie ze kunnen zijn.
 • Wacht niet tot morgen om de mensen die je liefhebt, te zeggen dat je ze graag ziet.
 • Ons hele leven zou muziek zijn, als we elk ogenblik de juiste tonen konden vinden.
 • Het is nooit te laat om te worden wat je al bent.
 • Vergeet niet op tijd voldoende hout op het vuur te leggen.
 • Wie met iedereen door één deur wil, zit vaak klem.
 • Het leven is een ontdekkingsreis naar huis.
 • Bevaar het schip van je leven als kapitein, maar bekwaam je ook in het dek schrobben.
 • Nieuwe woorden openen de deur naar nieuwe werelden.
 • En nu ik niets meer wil bezitten en vrij ben, nu bezit ik alles, nu is de innerlijke rijkdom onmetelijk.
 • Uitgerekend tegen de muur van mijn principes stootte ik mijn hoofd.
 • Tranen houden de ziel groen.
 • Met meer uitzicht meer inzicht....
 • Hoe vaker het kwartje valt, hoe rijker ik word.
 • Bewustzijn betekent klaar te zijn voor hoe alles zich in het leven ontvouwt.
 • Het systeem is er niet om gediend te worden. Het systeem is er om te dienen.
 • Ik heb nieuwe gedachten genoeg, maar hoe raak ik mijn oude kwijt?
 • Pas als je weet wat je doet, kun je doen wat je wilt.
 • Om de realiteit te bevatten, heb je aan alleen verstand niet genoeg.
 • Al onze kennis heeft zijn oorsprong in ons gevoel.
 • De jaren leren je de dingen die de dagen niet weten.
 • Wat nergens op lijkt, is echt.
 • Goede vrienden zie je niet. Zij staan achter je.
 • Als je je kunt ontspannen in onrust, zul je vrede vinden.
 • Als je je kunt ontspannen in kwetsbaarheid, zul je kracht vinden.
 • Als je je kunt ontspannen in onzekerheid, zul je zekerheid vinden.
 • Als je je kunt ontspannen in verwarring, zul je helderheid vinden.
 • Een vrije keuze leidt tot een bewuste handeling.
 • Jezelf zien is meer dan in de spiegel kijken.
 • Een schildpad komt niet vooruit als hij zijn nek niet uitsteekt.
 • Bij de opvoeding moeten we ons afvragen of we kinderen groot of klein willen krijgen.
 • Wanneer wij onze voorouders ten volle erkennen, dan pas erkennen we ook onszelf.
 • Haast kun je inruilen tegen zeeën van tijd.
 • Eén van de belangrijkste dingen bij communiceren is te horen wat niet wordt gezegd.
 • Als we onszelf vergeven, zijn we in staat anderen te vergeven.
 • Als vrees je vertrouwde vriend wordt, verlies je veel dierbare maatjes.
 • Haast, probeer daar maar eens bij stil te staan.
 • Kiezen is het één behouden en het andere laten gaan.
 • Wie onrecht begaat, is ongelukkiger dan wie onrecht ondergaat.
 • Door je te ontdoen van alle moeten, ont-moet je jezelf.
 • Zij die in oorlog zijn met anderen, zijn niet in vrede met zichzelf.
 • Wie zich altijd verbergt voor anderen, kan uiteindelijk zichzelf niet meer terugvinden.
 • Het geheim van vooruitkomen, is beginnen met lopen.
 • Iemand met zijn schaduw confronteren is hem zijn eigen licht laten zien.
 • Stagnatie is het gevolg van ontkenning. Door te accepteren, kun je weer verder.
 • Als de zon straalt, straal terug.
 • Wie veel lacht, krijgt later de rimpels op de juiste plaats.
 • Een goede leraar is hij die het meest opsteekt van zijn leerlingen.
 • De menselijke geest is verslaafd aan controle. Zelfs het loslaten van controle wil hij onder controle krijgen.
 • Gelukkig zijn idealen nog steeds gratis.
 • Wanneer je je aan niets meer vastklampt, zul je in vrede leven.
 • De stilte is een vriend die je nooit verraadt.
 • Door stem verheffing wordt het gespreksniveau verlaagd.
 • Als je denkt dat de wereld om hem draait, pas dan op voor de middelpuntvliedende kracht.
 • Er is zoveel positivisme, dat pessimisten er moedeloos van worden.
 • Niemand is rijk genoeg om zijn verleden terug te kunnen kopen.
 • Werken aan jezelf, komt meestal neer op sleutelen aan datgene wat je niet werkelijk bent.
 • Leef je in in anderen, maar leef je ook op tijd eens lekker uit.
 • Wie zich verbindt met de gevoelens en de behoeften van de ander, herkent zichzelf.
 • Onder druk wordt alles plat.
 • Bedek de vleugels van een vogel met goud en hij zal zich niet meer in de lucht kunnen verheffen.
 • Lig ik 's avonds in bed, kom ik erachter dat de wereld om mij draait
 • Angstloos leven is natuurlijk wanneer je je gedachten hebt onderzocht.
 • Een aanraking wordt nooit vergeten.Ons lichaam blijft het zich herinneren.
 • Wie in zichzelf gelooft, hoeft zich nooit te bewijzen.
 • Ik heb nieuwe gedachten genoeg, maar hoe raak ik mijn oude kwijt?
 • Sluit je niet af maar aan.
 • Bouw nog eens een luchtkasteel(Loesje)
 • De ware reiziger wandelt traag en zelfs dan staat hij nog regelmatig stil (Dagelijkse gedachten)
 • Kijk heel diep naar je onrust, en je zult slechts vrede vinden (Dagelijkse gedachten)
 • Zodra je gaat nadenken over je piek-ervaring, wordt het al gauw een pieker-ervaring. (Dagelijkse gedachten)
 • Als je je leven wilt veranderen, moet je eerst jezelf veranderen (Jim Rohn)
 • Wat voor ons ligt en wat achter ons ligt zijn kleinigheden vergeleken met wat in ons ligt
 • Liever een nacht slecht geslapen dan gedroomd in een gelogen wereld
 • Door jezelf te verplaatsen geef je anderen de ruimte
 • Verliezen maakt winnen de moeite waard
 • Laat je niet kennen is een slecht advies
 • Zorgen moet je doen, niet maken.
 • Daarom hebben auto’s een bumper en potloden een gummetje; mensen maken nu eenmaal fouten.
 • Als je werkelijk orde op zaken wenst, ontdek dan wat in de weg staat
 • Het zijn niet de dingen zelf die mensen bang maken, maar de manier waarop mensen de dingen bekijken
 • Als je een paard iets leert met geschreeuw, zal het nooit meer naar je gefluister luisteren! (Runus).
 • Je kunt de windrichting niet veranderen, maar wel de stand van de zeilen
 • Wie met iedereen door één deur wilt, zit vaak klem
 • Geluk hangt niet alleen af van wat je kunt krijgen, maar ook van wat je kunt geven
 • Het probleem zit hem niet in het vinden van nieuwe ideeën maar in het ontsnappen van de oude (John Keynes)
 • In plaats van ‘toeval’ zeg ik liever: het valt mij toe (Harry Mulisch)
 • De beste dag om te piekeren is morgen
 • Was ik maar een punt dan was ik het einde
 • Het gras groeit niet harder door er aan te trekken
 • Ons lichaam is onze tuin, waarvan onze wil de tuinman is (Shakespeare)
 • Vertellen doe je alleen , Praten doe je samen
 • Samen kom je tot leven
 • Kritiek kan zijn als een zachte regen; iemands groei bevorderen, zonder zijn wortels te ondergraven.
 • De deur naar de liefde opent en sluit zich naarmate jij je geest enhart opent en sluit
 • Bewustwording is de eerste stap naar verandering
 • De school heeft de verplichting dat elke leerling een keer ergens het beste in is
 • Succes is explosieve emotie (Van Foppe de Haan)
 • Never say but in a angry mans face
 • Ik word Ik in het aangezicht van de ander (Levinas)
 • Door de dialoog kom je in gesprek
 • School is niet verantwoordelijk wat ze leren, maar dat ze leren
 • Wat niet uit het hart komt zal een ander hart niet raken [Phil Bosman]
 • Gooi nooit met modder dan verlies je eigen grond (Surinaams gezegde)
 • Wie alles met de mantel der liefde bedekt, komt zelf in zijn nakie te staan
 • Wie gezien wordt, zal groeien
 • Wees zelf de verandering die je in de wereld wilt zien (Gandhi)
 • We kunnen de woestijn niet zo maar veranderen, maar we kunnen beginnen met een kleine oase [Phil Bosman]
 • Wacht niet tot morgen om de mensen die je liefhebt, te zeggen dat je ze graag ziet
 • If you always do what you always did, you always get what you always got (Albert Einstein)
 • De vreugden van ouders zijn geheim, evenals hun smachten (Francis Bacon 1597)
 • Angst is het gevoel dat ons energie geeft om gevaren te bestrijden
 • Chaos is onzichtbare orde
 • Geen spoor zonder dwarsliggers
 • Wat ons bindt samenvoegen en wat ons scheidt oplossen
 • In de woestijn van “Ik, Ik, Ik kan “Jij een oase zijn
 • Wie van het verleden geniet leeft dubbel
 • Problemen zijn geen stopborden maar wegwijzers!
 • Communicatie is zo dicht mogelijk langs elkaar heen praten
 • Iedereen heeft een leëftijd die hij zijn hele leven is.