logo-small
logo-small

Begeleiding werkstress/burn-out

burnout new

(weer)Vitaal en energiek aan het werk. (De onbalans van stress)

Er wordt in de huidige tijd een groot beroep gedaan op mensen om op diverse fronten in alle flexibiliteit aan de toenemende verwachtingen te voldoen. Om meerdere taken te verrichten of om meer en grotere doelstellingen met kortere deadlines te behalen. Belangrijk, urgent, dringend, had gisteren af moeten zijn .... Vaak maken mensen aan de hand van deze criteria een prioriteitenlijstje. Mensen ervaren een groeiende werkdruk en een jachtiger bestaan. Dit kan leiden tot psychische en lichamelijke klachten. Sommige mensen hebben iedere dag stress en staan al opgefokt op en gaan uitgeblust naar bed.

Ervaar jij stress, overbelasting, twijfel aan eigen kunnen, een gebrek aan vitaliteit en energie, (over)vermoeidheid, somberheid, verlies van motivatie, verschijnselen van een burn-out en (daardoor) belemmeringen in je inzetbaarheid? Dan is het tijd om actie te ondernemen. De gevolgen van werkstress, werkdruk, een burn-out of uitputting zijn niet te onderschatten, het is dan ook zaak zo snel mogelijk vitaliteit en energie te herwinnen.

Burn-out is een fysiologische aandoening waarbij de persoon emotioneel en fysiek uitgeput is en weinig tot niets kan presteren. Teveel stress op het werk en in de privésituatie kunnen de oorzaak van burn-out zijn. Een sensitieve persoonlijkheid met bovengemiddeld verantwoordelijkheidsgevoel en de neiging tot perfectionisme kunnen risico factoren zijn.

Burn-out bestaat volgens Christina Maslach (emeritus hoogleraar psychologie) uit drie, min of meer samenhangende verschijnselen; Uitputting (extreme vermoeidheid), Cynisme (afstand hebben van het werk, dan wel de mensen met wie men werkt), Lager zelfbeeld van de eigen competenties 
(Bron; Wikipedia)

Wat is het overlap tussen stress, burn-out en weinig zelfvertrouwen en wat kan je helpen?
In hoeverre heeft niet zo snel NEE! kunnen/durven zeggen en boodschappen uit het gezin van herkomst (bijv. 'helpen waar je kunt') invloed op het ontstaan van stress en burn-out.

Tijdens deze sessie krijg je handvatten en gereedschappen in het vergroten en/of versterken van vitaliteit, gezondheid, welzijn, zelfvertrouwen, het gevoel van ‘in balans zijn’, timemanagement en dergelijke om al je werkzaamheden weer aan te kunnen. Daarnaast ondersteuning in het optimaal inzetten van eigen unieke kwaliteiten en talenten.
Verder wordt er gekeken welke invloed voeding, beweging en houding hebben op het weer vitaal en energiek voelen. Wat jij er zelf aan kan doen om uit de dip te geraken en te blijven. Wat gedachten met je doen en hoe je hier een positieve draai aan kan geven.

Wil jij weer 'Vitaal en energiek aan het werk!' klik hier om je in te schrijven voor de inspiratiesessie.

Daarnaast is het ook mogelijk om deze op maat in en voor uw organisatie te verzorgen.

Tips voor meer werkgeluk:
Maak me niet van streek, mijn chocola is bijna op
De kwaliteit van je denken neemt af wanneer je erbij gaat zitten.
Stop! Tot hier en niet verder.
Een bron van energie... een goede dag hebben!
Eigen geluk - het beste van alles!

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!