logo-small
logo-small

Ondersteuningsgroep bij overlijden en echtscheiding

Rouw

Rouwen heb je te doen en Verdriet heb je te hebben!

Jongeren, maar ook volwassenen die geconfronteerd worden met een verlies in de thuissituatie door echtscheiding of het overlijden van vader, moeder, broer, zus, opa of oma, maken meestal een zeer moeilijke periode door. Ze voelen zich vaak anders dan hun leeftijdgenoten. In sommige gevallen leidt dit tot isolement, omdat er vaak geen aandacht voor de eenzame positie van de jongere is en jongeren zelf hier onderling niet vaak over praten. Voor mensen in hun omgeving is vaak moeilijk in te schatten hoe het met de jongeren gaat en op welke wijze ze ondersteund kunnen en willen worden. Vaak maskeren ze hun gevoelens zoals verdriet, wanhoop, boosheid en eenzaamheid omdat ze niet anders willen zijn dan andere jongeren en omdat ze hun ouder(s) nog meer verdriet willen besparen. Toch blijkt dat een crisis, die ontstaat door de echtscheiding of het verliezen van een belangrijk iemand, ook kan leiden tot een sterker en gezonder evenwicht. Jongeren lopen risico maar er zijn ook mogelijkheden tot groei en ontwikkeling. Cruciaal daarbij is de wijze waarop jongeren omgaan met hun verdriet en de steun die ze krijgen uit de omgeving. Met name de rol die leeftijdgenoten spelen is van belang. Het gevoel er niet alleen voor te staan, niet anders te zijn en het kunnen delen van ervaringen en gevoelens blijken belangrijke factoren. 
                    
In de training wordt ingegaan op hoe rouwen en verdriet schreeuwen om verbinding tussen mensen. Scholen hebben hier ook een belangrijke taak te vervullen.

Een groep bestaat uit 6 tot 8 deelnemers en het leeftijdsverschil van de jongeren is (bij voorkeur) niet meer dan 3 jaar. Bij een volwassenengroep kan het leeftijdsverschil heel divers zijn. De begeleiding bestaat uit 8 bijeenkomsten van ongeveer 1½ uur. Deze training wordt op school of op locatie gegeven.

Je kunt binnen je school/organistie ook mensen laten opleiden tot verliesbegeleider. Deze training met open inschrijving bestaat uit twee hele dagen met een overnachting en één losse dag. Je kunt je individueel inschrijven. De training wordt centraal in Nederland gegeven en bestaat uit maximaal 12 deelnemers. De deelnemers leren hoe te diagnosticeren en hoe een training op te zetten en te geven.

Tevens is deze training op maat op school of in jouw organisatie te geven.

A. Ondersteuningsgroep voor jongeren die een dierbare verloren hebben
Heb je een ouder, broer, zus, vriend of vriendin of een andere dierbare verloren en zou je graag eens willen praten met jongeren die een zelfde ervaring meemaakten? Dan ben je welkom in de gespreksgroep die wij geven voor jongeren die rouwen.

B. Ondersteuningsgroep voor jongeren van gescheiden ouders
Zijn je ouders gescheiden en zou je graag eens willen praten met jongeren die een zelfde ervaring hebben mee gemaakt? Dan ben je welkom in de gespreksgroep die wij geven voor jongeren van gescheiden ouders.

C. Ondersteuningsgroep voor rouwende weduwen/weduwnaars tot 50 jaar
Heb je je partner verloren en zou je over dit verdriet en gemis graag eens willen praten met anderen die hetzelfde meemaakten ? Dan ben je welkom in de gespreksgroep die wij geven voor weduwen en weduwnaars die rouwen.

Aan de orde komt:
 •    Stilstaan bij het verlies
 •    Verdriet een plek geven
 •    Leren leven zonder de ander
 •    Er alleen voorstaan in de opvoeding van je kind(eren)

Vooraf zal er een intake-gesprek plaatsvinden 

Voor meer informatie of om je op te geven kun je contact met ons opnemen.

 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!