logo-small
logo-small

Positieve groepsvorming essentieel voor elke klas

brug

Na deze inspiratiesessie ga je met (nieuwe) ideeën en vaardigheden naar huis, zodat je jouw groepen/klassen kunt helpen om uit te groeien tot een positieve groep met optimale sociale veiligheid en zelfvertrouwen.

Zodra leerlingen in een klaslokaal samenkomen, vormen zij een groep. Deze groepsvorming doorloopt een aantal fasen. Op elk van die fasen kun je als docent of als mentor invloed uitoefenen, waardoor de groep zich kan ontwikkelen tot een positieve groep waar de sociale veiligheid toeneemt. Toch kan er een enorm verschil zijn in de manier waarop groepen zich uiteindelijk manifesteren. Groepen kunnen verschillen in de onderlinge samenhang tussen de leerlingen. Bovendien is de ene groep gemotiveerder om mee te doen aan de les dan de andere.
Dit heeft vaak te maken met een onveilig gevoel waarbij je niet kunt zijn wie je bent.

Door te herkennen wat een groep nodig heeft, kun je als docent en als mentor een groepsklimaat creëren waarin leerlingen optimaal kunnen leren en opgroeien.

Tijdens de sessie komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Verschillende fasen die een groep doorloopt tijdens een cursusjaar en de invloed die een docent/mentor
    kan uitoefenen om die groep op een goede manier door elke fase te helpen.
  • Het verschil tussen afspraken en gedragscodes; wanneer en op welke manier kunnen afspraken en gedragscodes het meest effectief worden ingezet?
  • Het herkennen van vier verschillende soorten groepen ten aanzien van taakmotivatie en onderlinge samenhang; mogelijkheden om een groep hierin positief te beïnvloeden.
  • Zeg NEE tegen pesten!
  • Het systemisch perspectief: de ordeningen in een groep.
    Hoe krijgt iedereen een plek?
  • Het leren omgaan met conflicten en weerstand.

Tijdens deze sessie wordt gebruik gemaakt van het basisboek ‘Mentor van nu’

Voor wie:
Leerkrachten, docenten, mentoren/SLB-ers en zij-instromers in het onderwijs die willen reflecteren op hun functioneren in een groep, en die daarbij nieuwe vaardigheden willen ontwikkelen om de groepen waaraan zij lesgeven positief te beïnvloeden.

 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!