logo-small
logo-small

De Dynamische Driehoek; leerling-ouder-docent

bos

DE DYNAMISCHE DRIEHOEK

De verhouding tussen de leerling, zijn ouders en de school kunnen worden weergegeven in een driehoek, waarbij de drie partijen in de hoekpunten staan en we de zijden als contact- en communicatielijnen beschouwen. Binnen deze driehoek vinden vele processen plaats die het leven van de leerling sterk beïnvloeden, waardoor hij de kans krijgt om te groeien. We spreken van een dynamische driehoek omdat de driehoek continu in beweging is.

Wanneer ouders hun kind toevertrouwen aan school en daarmee een deel van hun verantwoordelijkheid aan de school delegeren, moeten zij zich conformeren aan de regels van de school en de eventuele begeleidende instanties die bij de leerling zijn betrokken. De school en de begeleidende instanties zullen op hun beurt zo veel mogelijk rekening moeten houden met de verantwoordelijkheid van de ouders.
Er is sprake van een maximale groeiruimte voor de leerling, dat wil zeggen een ruimte om zich maximaal te kunnen ontwikkelen, als de relatie met zijn ouders, de relatie met zijn school en de relatie tussen ouders ne de school in eventwicht is. De groeiruimte biedt dan veiligheid, geborgenheid, uitdaging, avontuur, aanhankelijkheid en zelfstandigheid.
De groeiruimte raakt bijvoorbeeld ingeperkt als de verhouding tussen ouders en leerling niet geweldig is. Dat zal invloed hebben op de verhouding tussen de leerling en zijn school en/of begeleidende instanties, maar ook op de verhouding tussen de ouders en de school en/of begeleidende instanties.
Het is belangrijk om als drie partijen met elkaar in gesprek te blijven. Geef elkaar de ruimte om feedback te geven en de groei van de leerling te laten groeien.

 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!