logo-small
logo-small

Feedback geven en ontvangen

bos

Feedback

Feedback geven en ontvangen. Inmiddels weten we allemaal wat ermee bedoeld wordt en toch zijn er nog steeds te weinig momenten dat er feedback gegeven wordt. Onze ervaring is dat het met name niet gegeven wordt om te voorkomen dat iemand zich gekwetst voelt of het als kritiek oppakt.  Kritiek … tja, hardnekkig in opvatting en dragen we vaak lang in ons gevoel mee. We nemen het persoonlijk op en misschien is de persoon in ons ook wel aangesproken door de ander.
Feedback geven is nog niet zo gemakkelijk. Precies zeggen wat je wilt zeggen zodat de ander daarmee verder kan, daardoor kan groeien. Als je iemand geen feedback geeft, ontneem je de ander de kans om te veranderen. Geplande feedbackmomenten en niet-geplande feedbackmomenten, wat is veilig en voor wie, zijn aspecten die invloed hebben op feedback geven en ontvangen.

Drie belangrijke aspecten die een belangrijke rol spelen in het ontvangen van feedback zijn:

 • Timing
 • Taal gericht op gedrag of handelen van de persoon
 • Oordeelvrije feedback geven

Het is lastig om te weten wie ja als persoon in je volledigheid bent en hoe je overkomt wanneer je omgeving niet benoemt wat ze zien. Zelfbeeld komt onder andere voort uit reacties die je krijgt van de mensen om je heen.
Feedback op gedrag is een manier om iemand de kans te geven bewust te zijn van wat hij doet en dan de keuze te maken of hij daar iets aan wil en kan veranderen. Niemand groeit van negatieve feedback gericht op de persoon. Negatieve feedback op wie iemand is werkt demotiverend en zal niet resulteren in verandering. Sterker nog, het zorgt voor weerstand door een gevoel van onrecht.
Feedback zorgt ervoor dat je de ander laat weten dat je hem werkelijk ziet en hoort. Je neemt de tijd en moeite om iemand werkelijk de aandacht te geven.

Het verschil tussen kritiek en feedback
Met kritiek wil je een verandering in het gedrag van een ander bereiken.
Kritiek leveren is bewust iemand van zijn stuk brengen, kwetsen of persoonlijk afwijzen.
Kenmerken hiervan zijn;

 • Afstandelijkheid, geen weerwoord verwachten, ongelijkheid.
 • Superieure en veroordelende houding.
 • Vooral gedrag aanhalen dat niet wordt goedgekeurd.
 • Doel is vaak om allereerst eigen ongenoegen te spuien.

Bij feedback reflecteer je eerst op jezelf en geef je de ander aan wat je ziet in het gedrag van de ander, waarbij je concreet maakt wat je bedoelt.
Feedback geven is de ander bewust duidelijke informatie geven over zijn functioneren. Dit gebeurt op een opbouwende wijze om de ander te helpen.

Kenmerken van feedback geven zijn;

 • Inlevend, weerwoord verwachten, er volgt interactie.
 • Op een constructieve wijze met elkaar een oplossing proberen te vinden als iets niet bevalt.
 • Een handeling van een ander op een positieve wijze aan de orde stellen.
 • Beseffen dat feedback geven aan de ander ook iets over jezelf zegt!

Belangrijke voorwaarden voor het geven van feedback zijn;

 • Een gevoelsmatige gelijkwaardigheid, vertrouwen en respect aanwezig zijn.
 • Ruimte in tijd, omgeving en omstandigheden.
 • De gever en ontvanger zullen zich veilig moeten voelen.
 • NIVEA: Niet Invullen Voor Een Ander, maar check je interpretatie, zowel voor het ontvangen van feedback als voor het geven van feedback.

Uit; Collega Coach | Docent Coach
Sanne van Drenth en Herberd Prinsen

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!