logo-small
logo-small

O3-Effect; Onderwijs maken we samen

header op maat 2019

O3-Effect: "Samen werken aan onderwijsinnovatie voor duurzame ontwikkeling"

Vanuit de inhoud rondom leren voor duurzame ontwikkeling en circulaire economie, heeft O3-Effect de afgelopen jaren afwisselend gewerkt met groepen docenten en schoolleiders uit het PO, VO, MBO en HBO. Voor hen hebben we verschillende activiteiten ontwikkeld en begeleidt om recht te doen aan de vraag/behoefte van de groep. De soort activiteiten die we gedaan hebben, zijn:

In alles wat we doen, vinden we het van belang om zoveel mogelijk maatwerk te bieden. Dit doen we door de vraag op te halen, afstemmen van faciliteringsbehoefte en daarop een passend programma te maken. Wij vinden het ook van belang dat we de groepen die we begeleiden, verbinden op een gezamenlijke inhoud en consensus. Hiervoor zetten we interactieve werkvormen in die het (onderwijs)gesprek met elkaar op gang brengt gekoppeld aan vooraf gestelde doelen.

We bouwen een trainingsprogramma op volgens een vaste structuur dat vooraf context en doelen biedt, interactieve werkvormen heeft, de opbrengsten deelt, de doelen evalueert en ruimte biedt om vragen op te halen voor vervolg. In onze aanpak van de activiteiten gebruiken we elementen van:

  1. De Golden Circle van Simon Sinek (Why, How What) – Visie vertaling naar processen en activiteiten
  2. Lerende organisatie – Inzet van kenmerken lerende organisatie in verandertrajecten/processen
  3. Verdraaide organisatie – van de bedoeling naar de leef- en systeemwereld in een organisatie
  4. De 6 kernen van Leren voor Duurzame ontwikkeling – didactische en begeleidende kernen voor ontwerpen curriculum
  5. Whole School Approach – integrale onderwijs benadering vanuit visie

We zijn in staat om een groep te verbinden maar ook kritische vragen te stellen gedurende een proces. We zijn beide doelmatig zonder de ruimte voor storingen uit het oog te verliezen. Vanuit de gedachte “een goede voorbereiding is het halve werk”, nemen wij tijd om ons goed voor te bereiden door in afstemming de context van de groep en hun vraag in beeld te krijgen. Voor ons is een activiteit geslaagd wanneer het de deelnemers energie en (handelings)perspectief biedt voor hun werkzaamheden en de vraag die zij hadden. 

Wie zijn O3-Effect:
Jacomijn de Vries is een bevlogen onderwijsontwikkelaar met een sterk oog voor organisatie- en groepsprocessen. Haar analytisch vermogen en directe communicatie zorgen voor een duidelijke begeleiding op het proces en in de samenwerking. Jacomijn heeft een ruime ervaring als schoolleider en onderwijsconsultant waardoor ze de dynamiek binnen scholen goed kent. Daardoor is ze in staat om snel een groep in beweging te krijgen en de daarbij passende organisatie-instrumenten toe te passen. Zij heeft hierin een expertise op HRM. 
Een missie/visie vertalen naar concrete zichtbare activiteiten en instrumenten, is voor Jacomijn de kern van (gedrags)verandering in een organisatie.

Guido Bastiaans is een onderwijsinnovator met de capaciteit om vooruit te denken, trends te zien en van daaruit een heldere strategie in te zetten. Hij is gedreven om de wereld om hem heen te begrijpen en de vragen te stellen die niet altijd voor de hand liggen. Hij zet daarmee aan het denken en inspireert mensen om buiten de gebaande paden te kijken. Daarnaast heeft Guido jaren ervaring in het voortgezet onderwijs als leidinggevende en docent. Hij is in staat om verandertrajecten vorm te geven door mensen ruimte te geven om hun kwaliteiten te zien én in te zetten. De vraag waarom we iets doen en vanuit welk maatschappelijk belang, staat daarbij altijd voorop.

Voor informatie over O3-effect mail of bel (0306362909) HPC.

< terug

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!