logo-small
logo-small

Opleiding tot Docent Coach | Collega Coach

hearder 12

Opleiding tot Docent Coach | Collega Coach

Deze opleiding biedt een stevig fundament om als docent coach | collega coach eclectisch aan de slag te gaan.
Zoals het woord eclectisch al aangeeft bieden we een breed spectrum aan van toepasbare methodieken en vertaling uit verschillende theorieën. Denk hierbij aan het Contextueel gedachtegoed, de Transactionele Analyse, Gestalt, Systemisch werk, de Cognitieve gedragstherapie. Hierdoor ontwikkel je als professional je eigen stijl als docent coach | collega coach en kun je met veel handvatten en divers coachingsgereedschap aan de slag.
Als je collega's ziet worstelen en je biedt als organisatie zorg voor deze collega's in de vorm van coaching, kan de organisatie zich verder ontwikkelen en groeien!

Karakter en doel van de opleiding
Onze ervaringen vanuit verschillende disciplines, heeft ons geleerd dat veel mensen een praktijkgerichte scholing als erg positief ervaren. De aandacht voor het spiegelen en reflecteren op jezelf geeft inzicht in wat bepaalde oefeningen, opdrachten en methodieken mogelijk van een cliënt vraagt. Er is tijdens de bijeenkomsten erg veel ruimte voor eigen inbreng vanuit eigen praktijk, uitwisselingen en oefenen.
Verder krijgt de beroepsethiek veel aandacht door binnen het handelen en oefenen telkens te kijken naar de ethische gedragscode. En voor jouw rol en positie als coach wanneer je dit binnen een organisatie vorm geeft. Na afronding van deze opleiding ben je in staat om beginnende en ervaren medewerkers te begeleiden en passende interventies in te zetten. Je leert motiveren, inspireren, signaleren en zorg dragen vanuit meerzijdig partijdige houding.
Het boek Collega Coach | Docent Coach  die door de opleiders Herberd Prinsen en 
Sanne van Drenth is geschreven dient als leidraad.

Programma
In overleg kunnen we de inhoud van het programma vaststellen, klik hier voor een indruk van het programma.

Contacturen: 88 uur (bestaat uit 13 opleidingsdagen en 4 supervisiemiddagen)
Studie Belasting Uren: 105 uur
De studiebelasting betreft; voorbereidingstijd voor elke bijeenkomst, lezen en het verdiepen in de theorie, meeloopstage (7 uur), het voeren van 2 lesobservaties met aansluitend coachgesprekken, (huiswerk)opdrachten, het schrijven van een kort reflectie verslag van elke bijeenkomst, werken aan je portfolio die leidt tot het eindproduct (essay/paper) en de voorbereiding op je presentatie.

Certificaat:
Na het volgen van de opleiding tot docent coach | collega coach en er is voldaan aan de door HPC gestelde kwaliteitseisen ontvang je een certificaat. HPC is gecertificeerd door het CRKBO.

Voor reacties van afgestudeerde coaches klik hier

Opleiders:
Herberd Prinsen
Sanne van Drenth

Traineracteur:
Allard Teune

Kosten op aanvraag

< terug

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!