logo-small
logo-small

Verdiepende module leerlingzorg

hearder 12

Verdiepende module leerlingzorg

Als medewerker leerlingzorg ben je altijd werkzaam als onderdeel van de dynamische driehoek: school, ouder, kind. De pijler school bestaat echter uit meerdere partijen: docenten, mentoren, teamleiders en ondersteuningsteam. Zij hebben elk een visie op de leerling die extra zorg nodig heeft. Deze visies, zowel de ondersteunende als sturende, kunnen botsen. Medewerkers leerlingzorg kunnen vaak goed het belang van de leerling blijven zien, maar hoe zorg je voor jezelf?

In deze module die bestaat uit vier dagen en twee supervisiemiddagen, ga je jouw positie in de organisatie en het werk dat je uitvoert onder de loep nemen. Naast een theoretische basis (uit het contextuele gedachtengoed, systemisch werk, NLP, TA, etc.) staat het werk van de dagelijkse praktijk centraal. Door het doen van oefeningen komen de ontwikkelpunten bovendrijven.

De volgende aspecten komen achtereenvolgens aan de orde:
Medewerker leerlingzorg zijn
Vragen die deze dag aan de orde komen zijn: Wat is jouw plek in de organisatie en heb je het mandaat dat daarbij hoort? Welke vaardigheden moet je als zorgmedewerker bezitten en welke wil je nog ontwikkelen?

Medewerker leerlingzorg als bruggenbouwer
Deze dag staat de dynamische driehoek en de communicatie tussen alle pijlers centraal. Er wordt aandacht besteed aan de rol ouders (educatief partnerschap), loyaliteiten en de grondhouding "meerzijdige partijdigheid".

Medewerker leerlingzorg als gesprekspartner en coach
Als medewerker leerlingenzorg is de leerling niet de enige die gecoacht moet worden. Ook docenten, mentoren en ouders hebben soms coaching nodig. Op deze dag gaan we hiermee aan de slag. Vragen die hierbij centraal staan zijn: Wat doe je bij weerstand en hoe blijf je uit de dramadriehoek? Deze dag zullen we gebruik maken van een trainer-acteur.

Medewerker leerlingzorg steviger in het zadel
Op deze afsluitende dag wordt er teruggeblikt op de besproken onderwerpen en vooruit gekeken naar de toepassing ervan in de dagelijkse praktijk. Dit wordt gekoppeld aan de kernkwaliteiten.

De dagen worden afgewisseld met twee supervisiemiddagen waar casuïstiek vanuit de eigen praktijk wordt besproken.

Voor wie: Iedereen die in het onderwijs werken met leerlingen met een ondersteuningsbehoefte zoals; leerlingbegeleiders, zorgcoördinatoren, trajectmedewerkers, mentoren, mentor-coaches, etc. 

Contacturen: 30 uur
Studie Belasting Uren: 10 uur
Competentie van de wet BIO: Interpersoonlijk - Pedagogisch - Organisatorisch - Samenwerken met de omgeving - Reflectie en Ontwikkeling

Trainers: Femke Kooij - Trap en Herberd Prinsen
Trainer-acteur: Allard Teune

< terug

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!