logo-small
logo-small

Motivatie en leren bevorderen met behulp van Didactisch Coachen!

hearder 15

Motivatie en leren bevorderen met behulp van Didactisch Coachen!

Jouw rol als docent ?
Wat is er fijner als docent dan te horen van jouw leerlingen dat ze leren hoe ze zichzelf kunnen verbeteren en dat ze zeggen bij die docent leer ik echt wat.  De kans hierop wordt sterk vergroot wanneer je leerlingen kunt begeleiden in de manier waarop zij leren. Hiervoor is feedback nodig van niveau. Dit niveau van feedback kan alleen bereikt worden wanneer je als docent expert bent in de leerstof die wordt aangeboden.  

12 september en 2 oktober 2019

Wat is feedback?
Het Engelse woord feedback laat zich het beste vertalen door het Nederlandse terugkoppeling. Dit betekent informatie aan een persoon geven over de manier waarop zijn of haar gedrag overkomt en of het goed begrepen wordt. Vooral tijdens de studie en in werksituaties vormt feedback ontvangen een belangrijk onderdeel van je leerproces. Tegelijkertijd is het voor je studiegenoten en collega’s waardevol als jij hen duidelijke feedback geeft. (bron; feedbackgeven.nl)

Didactisch coachen is een leertaak gerichte manier van feedback geven. Het is een planmatige en doelgerichte wijze van coachen met behulp van een aantal procesgerichte interventies die het leren en de motivatie van de lerende bevordert.(bron: didactisch coachen)

Effectieve feedback is specifiek, doelgericht en niet te lang. Is gericht op progressie en/of discrepantie ten opzichte van het te realiseren leerdoel.
Effectieve feedback gaat over de inhoud of de taak, strategie, modus of leerstand en gaat uit van de  persoonlijke kwaliteiten van de leerling.

Bij didactisch coachen wordt gebruik gemaakt van 3 soorten vragen. Deze worden besproken en geoefend tijdens de scholing. Daarbij is belangrijk dat vingers opsteken voorkomen wordt door activerend vragen te stellen en stiltes in acht te nemen na het stellen van een vraag.B ij het stimuleren van zelfregulatie is vragen stellen en feedback geven op leerstrategieën van groot belang. De verschillen van de drie strategieën worden besproken.

Tijdens deze training wordt er geoefend met eigen casuïstiek en in kleine groepjes. Zodat feedback geven en didactisch coachen meer eigen wordt van de deelnemers. Het is belangrijk dat er in de lessen meer eigenaarschap komt voor de leerlingen en ook bij docenten.  Beoogt wordt het leren van een attitude zodat leerlingen meer gezien worden, dat zij doelen bereiken en er ruimte komt voor ideeën.

Onderwerpen die tijdens de training aan bod komen zijn onder anderen:

• Theorie over feedback en waarom zo belangrijk is in relatie met leerlingen
• Begripsbepaling didactisch coachen
• Didactisch coachen: feedback geven
• Didactisch coachen: vragen stellen
• Didactisch coachen: leer strategieën (cognitief, metacognitief, metamodus)
• Gespreksvaardigheden
• Oefenen met eigen casuïstiek

Voor wie: docenten voortgezet onderwijs, MBO docenten.

Contacturen: 12 uur
Studie belasting uren: 4 uur
Competentie van de wet BIO: interpersoonlijk - pedagogisch - vakinhoudeijk en didactisch - organisatorisch - reflectie en ontwikkeling

Na het volgen van de opleiding tot sociale vaardigheids-, faalangst- en examenvreestrainer en er is voldaan aan de door HPC gestelde kwaliteitseisen ontvang je een certificaat. HPC is een CRKBO geregistreerde Instelling.

Kosten per deelnemer: € 430,-
Locatie: La Vie Utrecht
Trainer: Ad van Andel of Herberd Prinsen

Inschrijfformulier

< terug

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!