logo-small
logo-small

Mijn kind een kanjer (2009)

Header boeken 2b

Tom van twaalf is een aardige maar erg aanwezige jongen. Hij zoekt voortdurend contact. Bijvoorbeeld met zijn beide zussen. Alleen doet hij dat vreselijk onhandig: hij is te ruw, bedenkt 'leuke' dingen die zij helemaal niet leuk vinden, verstoort hun spel. En begrijpt er niets van als ze hem vervolgens de wind van voren geven. Zijn ouders voelen zich vaak machteloos.

Tom heeft een probleem: hij gedraagt zich sociaal onhandig. Niet alleen thuis, ook daarbuiten, zoals op school. Hij loopt het risico dat hij een negatief zelfbeeld ontwikkelt; faalangst en agressie liggen op de loer. Andere sociaal onhandige kinderen kunnen weer ander gedrag vertonen, maar één ding hebben ze gemeen: ze vinden het moeilijk de verwachtingen van hun omgeving juist in te schatten.
Goede sociale vaardigheden spelen een enorm belangrijke rol in ons leven. Ze zijn nodig om succesvol te kunnen zijn, zowel in persoonlijke als in zakelijke relaties. Daarom is het zo belangrijk sociaal onhandig gedrag bij kinderen tijdig te onderkennen en tijdig actie te ondernemen.

Dit praktische boek is geschreven voor ouders die zich zorgen maken over het sociale gedrag van hun kind. De kern van dit boek is: Hoe herken je sociaal onhandig gedrag? Hoe maak je het besprekkebaar? Wat kun je er samen aan doen? Mijn kind een kanjer! geeft antwoorden op deze en andere vragen. Het biedt oefenmateriaal in de vorm van praktische handvatten, tips en oefeningen, die alle hun effectiviteit in de praktijk bewezen hebben.

Auteur: Herberd Prinsen

ISBN 9-789031-371990     
Uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum

Klik hier om het boek te bestellen

< terug

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!