logo-small
logo-small

Motivatie en leren bevorderen met behulp van Didactisch Coachen!

brug

Jouw rol als docent?
Wat is er fijner als docent dan te horen van jouw leerlingen dat ze leren hoe ze zichzelf kunnen verbeteren en dat ze zeggen, 'Bij die docent leer ik echt wat.' De kans hierop wordt sterk vergroot wanneer je leerlingen kunt begeleiden in de manier waarop zij leren. Hiervoor is feedback nodig. Deze feedback kan alleen bereikt worden wanneer je als docent expert bent in de leerstof die wordt aangeboden.  

Wat is feedback?
Het Engelse woord feedback laat zich het beste vertalen door het Nederlandse 'Terugkoppeling'. Dit betekent informatie aan een persoon geven over de manier waarop zijn of haar gedrag overkomt en of het goed begrepen wordt. Vooral tijdens de studie en in werksituaties vormt feedback ontvangen een belangrijk onderdeel van je leerproces. Tegelijkertijd is het voor je studiegenoten en collega’s waardevol als jij hen duidelijke feedback geeft. (bron; feedbackgeven.nl)

Didactisch coachen is een leertaak gerichte manier van feedback geven. Het is een planmatige en doelgerichte wijze van coachen met behulp van een aantal procesgerichte interventies die het leren en de motivatie van de lerende bevordert. (bron: Didactisch coachen van Lia Voerman)

Effectieve feedback is specifiek, doelgericht en niet te lang, gaat over de inhoud of de taak, strategie, modus of leerstand en gaat uit van de persoonlijke kwaliteiten van de leerling.

Tijdens deze sessies wordt er geoefend met eigen casuïstiek en in kleine groepjes, zodat feedback geven en het didactisch coachen meer eigen wordt van de deelnemers.
Het is belangrijk dat er in de lessen meer eigenaarschap komt voor de leerlingen en ook bij docenten. 
Beoogt wordt het leren van een attitude zodat leerlingen meer gezien worden, dat zij doelen bereiken en er ruimte komt voor ideeën.

Onderwerpen die tijdens de sessies aan bod komen zijn onder anderen:

• Theorie over feedback en waarom dit zo belangrijk is in relatie met leerlingen
• Begripsbepaling didactisch coachen
• Didactisch coachen: feedback geven / vragen stellen / leer strategieën
                                       (cognitief, metacognitief, metamodus)

Voor wie:
Beginnende, ervaren docenten/leerkrachten en teamleiders die op een andere manier feedback willen leren geven en meer eigenaarschap met betrekking tot het leren bij hun leerlingen willen ontwikkelen.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!