logo-small
logo-small

Zeg NEE tegen pesten binnen de schoolmuren en daarbuiten!

brug

Hoe kun je als school en organisatie voor een veilige leer- en werkomgeving zorgen?

Pesten is van alle tijden. Als school word je steeds vaker geconfronteerd met het zeer heftige effect van pesten en gepest worden en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag.  Pesten kan tot zelfdodingleiden zelfs. Hierdoor ontstaan gevoelens van onveiligheid bij leerlingen, docenten, mentoren en ouders. Vaak zijn irritatie, frustratie, vermoeidheid en ziek zijn het gevolg.
Mensen hebben als primaire behoefte 'veiligheid' en om deze te creëren hebben we aan de ene kant behoefte ons te verbinden en relaties aan te gaan en bij een groep te horen. Aan de andere kant willen we ook autonoom en een individu zijn, om ons te differentiëren en om grenzen aan te geven. Een andere behoefte van mensen is erkenning. Erkenning zorgt er voor dat je het gevoel hebt dat je er toe doet. Hierdoor groeit het zelfvertrouwen.
Opdat de schreeuw van alle slachtoffers door de jaren heen gehoord wordt, hoor je als school een alerte houding te hebben. Moet je onderzoeken hoe jouw organisatie in dit thema investeert en hoe dit op de werkvloer zichtbaar is.

Tijdens deze sessie komt het volgende aanbod;

  • Welke rol speelt pesten in de school?
  • Hoe kun je hier (preventief) op inspelen en welke begeleidingsmethodieken zijn er ontwikkeld?
  • Hoe kun je de veiligheid en het zelfvertrouwen vergroten?
  • Wat staat je als school te doen om ouders van pesters en slachtoffers van pesten nog meer bij de begeleiding van hun kind te betrekken?

Voor wie: 
Leerkrachten, docenten, mentoren/SLB-ers, teamleiders, OOP en zij-instromers in het onderwijs die zichzelf en de organisatie tegen het licht willen houden als het gaat over het thema pesten. En die de volgende dag met (nieuwe) inzichten in de school aan de slag willen gaan.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!