logo-small
logo-small

BLOG: Uit de Dramadriehoek naar de Groeidriehoek: Een Pad naar Constructieve Communicatie

bos

Uit de Dramadriehoek naar de Groeidriehoek: Een Pad naar Constructieve Communicatie

“Het leven is één grote wandeling op de weg die we hebben te gaan. Deze weg heeft twee richtingen: die van de verstarring, stagnatie en monologen en die van dialogen, groei en ontwikkeling in verbinding met de ander. Je hebt telkens een keuze.”

In ons menselijk streven naar betekenisvolle interacties en ondersteuning van anderen, belanden we soms in de valkuil van de dramadriehoek. Hierin spelen zich verschillende dynamieken af die, hoewel misschien goedbedoeld, uiteindelijk kunnen leiden tot verstarring en miscommunicatie. Laten we deze dramadriehoek eens onder de loep nemen en ontdekken hoe we naar een meer constructieve manier van communiceren kunnen evolueren: de groeidriehoek.

De Dramadriehoek: Rollen en Gevolgen

In de dramadriehoek, zoals beschreven in de transactionele analyse, bevinden zich drie hoofdrollen: de Redder, het Slachtoffer en de Aanklager. Elk van deze rollen draagt bij aan een dynamiek waarin verantwoordelijkheid en effectieve communicatie verloren gaan.

De Redder: Deze rol wordt vaak aangenomen door mensen die anderen willen helpen door hun problemen op te lossen. Hoewel dit op het eerste gezicht behulpzaam lijkt, ontneemt de Redder de ander zijn autonomie en verantwoordelijkheid. Dit kan leiden tot gevoelens van frustratie en afhankelijkheid.

Het Slachtoffer: Personen in de rol van Slachtoffer voelen zich vaak machteloos en leggen de schuld buiten henzelf. Ze zoeken naar externe oplossingen en vermijden verantwoordelijkheid. Dit kan leiden tot een vicieuze cirkel van hulpeloosheid en passiviteit.

De Aanklager: Deze rol wordt gekenmerkt door het zoeken naar fouten bij anderen en het uiten van verwijten. Aanklagers proberen anderen te controleren en leggen de schuld bij hen neer. Dit leidt vaak tot conflicten en een gebrek aan verbinding.

Naar de Groeidriehoek: Constructieve Communicatie

Om uit de dramadriehoek te stappen en constructief te communiceren, moeten we ons richten op de groeidriehoek. Hierbij staan de rollen van de Onderzoeker, de Bewaker en de Coach centraal.

De Onderzoeker: In plaats van problemen op te lossen voor anderen, moedigt de Onderzoeker hen aan om zelf oplossingen te vinden. Deze rol bevordert autonomie en zelfontdekking.

De Coach: Coaches bieden steun en begeleiding zonder de verantwoordelijkheid over te nemen. Ze helpen anderen te groeien en sterker te worden, wat leidt tot een gevoel van eigenaarschap en empowerment.

De Bewaker: Bewakers streven naar verbinding en begrip. Ze leggen de nadruk op samenwerking en respecteren de autonomie van anderen. Door dialoog en empathie ontstaat er een gezonde relatie.

Praktische Stappen naar Constructieve Communicatie
Om effectief te communiceren en de groeidriehoek te omarmen, zijn enkele praktische stappen essentieel:

Bewustwording: Herken de rollen die je geneigd bent aan te nemen en onderzoek de onderliggende behoeften.

Zelfreflectie: Onderzoek je eigen gedrag en de invloed van je opvoeding en omgeving op je communicatiestijl.

Grenzen stellen: Leer je eigen grenzen aan te geven en respecteer die van anderen.

Empathie tonen: Luister actief naar anderen en probeer hun perspectief te begrijpen.

Eigenaarschap bevorderen: Moedig anderen aan om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leven en keuzes.

Door deze stappen te volgen, kunnen we ons pad van communicatie transformeren van een drama naar een constructieve dialoog. Laten we samen streven naar groei, verbinding en wederzijds begrip in al onze interacties.

Uit Handboek Coach
Herberd Prinsen & Joop Groenendijk
www.hpc.nu

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!