logo-small
logo-small

BLOG: Ethiek van coachen

bos

Ethiek van coachen

Het coachen van mensen gaat veel verder dan simpelweg het verstrekken van advies; het is een delicate balans tussen begeleiding en respect voor de autonomie van de cliënt. In een wereld waarin de druk om te presteren en te verbeteren constant aanwezig is, biedt coaching een waardevolle ruimte voor zelfreflectie en groei. Het ethische kompas van een coach is daarbij van onschatbare waarde, en hoewel er geen strikte regels zijn, zijn er richtlijnen die het professionele handelen van coaches sturen (NOBCO).

Een van de belangrijkste principes is dat de cliënt zelf de regie heeft over zijn eigen leven en keuzes. De coach staat naast de cliënt als een gelijkwaardige partner in dit proces, waarbij de doelen en behoeften van de cliënt altijd voorrang hebben. Het respecteren van de autonomie van de cliënt en het vermijden van oordelen zijn essentiële elementen van een ethische coaching relatie.

Vertrouwelijkheid is een ander fundamenteel aspect van coaching. Cliënten moeten erop kunnen vertrouwen dat wat ze met hun coach bespreken, vertrouwelijk blijft, tenzij er sprake is van een ernstige bedreiging voor henzelf of anderen. Dit vereist een zorgvuldige afweging van wat wel en niet kan worden gedeeld, en in sommige gevallen kan het doorbreken van vertrouwelijkheid noodzakelijk zijn om de veiligheid van de cliënt te waarborgen.

Een ethisch werkende coach is zich ook bewust van zijn eigen waarden, normen en overtuigingen, en hoe deze van invloed kunnen zijn op de coaching relatie. Het is belangrijk om zichzelf constant te blijven evalueren en te reflecteren om ervoor te zorgen dat persoonlijke voorkeuren de begeleiding van de cliënt niet vertroebelen.

Het doorverwijzen van cliënten naar andere professionals is een integraal onderdeel van verantwoord coachen. Soms is de expertise van een andere hulpverlener nodig om de cliënt de juiste ondersteuning te bieden. In dergelijke gevallen is het essentieel om het vertrouwen van de cliënt over te dragen aan de nieuwe professional en ervoor te zorgen dat de overgang zo soepel mogelijk verloopt.

Het coachen van mensen is een privilege en een verantwoordelijkheid die niet lichtvaardig moet worden opgevat. Door ethisch te handelen en de belangen van de cliënt altijd voorop te stellen, kunnen coaches een waardevolle bijdrage leveren aan het welzijn en de groei van hun cliënten.

Uit Handboek Coach
Herberd Prinsen & Joop Groenendijk
www.hpc.nu

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!