logo-small
logo-small

Puber van Nu

puber van nu HPC Banner

De puberteit is een periode die voor jongeren, maar ook voor hun ouders en anderen die met hen omgaan, best lastig kan zijn. Jongeren ontdekken wie ze zijn en zetten zich vaak af tegen volwassenen en autoriteiten. Voor volwassenen is het vaak moeilijk te accepteren dat er ook heel vaak iets goeds en positiefs uit jongeren komt. Volwassenen verwachten vaak dat de volgende generatie minstens net zo negatief, zo niet nog negatiever is, dan die van daarvoor. Zo ontstaat al snel de volgende definitie; "Vroeger was het beter, vroeger was er meer respect, toen hadden we nog normen en waarden, wat moet er van hun toekomst terecht komen." Door deze definitie wordt de jongere onrecht aangedaan, en zullen zij zich hier naar gaan gedragen. Vaak herinneren zij zich alleen de negatieve eigenschappen (vrienden, drank, cultuur, drugs, muziek, eigen plek), die zij trouwens zelf als oké beoordeelden. Door onze (groot)ouders werd ook gezegd, dat als we zo door zouden gaan er niks van ons terecht zou komen, evenals de oude Grieken (o.a. Socrates) al over hun jongeren schreven. De meestal negatieve gedachten, over jongeren zijn dus van alle tijden.
 
Jongeren hebben het in de huidige maatschappij, die bol staat van prikkels en verleidingen, niet altijd gemakkelijk. Jongeren zijn evenals alle mensen op zoek naar de zin van het leven, met als grote vraag; 'Doe ik er toe?' Door mensen en in het bijzonder jongeren erkenning te geven ervaren ze dat ze betekenisvol voor anderen zijn, waarmee hun eigenwaarde en zelfvertrouwen zal groeien. Als die erkenning uitblijft, gaat het gedrag vaak een verkeerde kant op. Dat betekent dat er voor jou een belangrijke taak is, namelijk: jongeren (en natuurlijk ook volwassenen) te laten ervaren dat ze betekenis hebben voor anderen en door die ervaring hun gedrag de goeie kant op te sturen.
 
In het submenu zijn verschillende interessante informatie, website, boeken tips en do's and don'ts te vinden. Dit helpt u de jongeren van nu nog beter te begrijpen en ze beter te begeleiden tot een betekenisvolle volwassene.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!