logo-small
logo-small

Privacyverklaring

Aanbod HPC

Privacyverklaring Algemene Verordening Gegevensbescherming

HPC Trainingen BV, gevestigd aan Cascademuur 22, 3991 VP, Houten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
HPC Trainingen BV (https://www.hpc.nu)
Cascademuur 22
3991 VP Houten
0306362909
0646250517
info@hpc.nu

Persoonsgegevens die wij verwerken
HPC Trainingen BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten, voor het voeren van onze administratie en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Naam organisatie waar je werkt (indien van toepassing)
- Aanhef (Dhr/Mevr)
- Adresgegevens (privé of organisatie)
- Geboortedatum
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
- IP adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
HPC Trainingen BV verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
- Inschrijving trainingen met open inschrijvingen; deze informatie verstrek je op het inschrijfformulier om deel te kunnen nemen aan de trainingen met open inschrijvingen.
- Certificaatgegevens; deze informatie wordt gebruikt om certificaat te maken van de training/scholing die is afgerond.
- Contracten/Offertes; deze informatie wordt gebruikt om een contract/offerte te mailen voor de afgesproken scholing

Met welk doel en op welke basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
HPC Trainingen BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betalingen
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om diensten te kunnen leveren
- HPC Trainingen BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
HPC Trainingen BV neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke)gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van HPC Trainingen BV) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
HPC Trainingen BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Concreet betekend dit dat wij je gegevens bewaren zolang je klant bij ons bent of zolang wij dit wettelijk verplicht zijn.

Aanpassing privacy verklaring

Mochten wij besluiten onze privacy verklaring aan te passen, dan zullen we daarvan melding maken op deze pagina. U bent dus altijd op de hoogte van de informatie die we verzamelen, hoe we die gebruiken en onder welke omstandigheden we deze bekendmaken.

Delen van persoonsgegevens met derden

HPC Trainingen BV zullen jouw persoonsgegevens strikt vertrouwelijk bewaren en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. En zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht (bijvoorbeeld accountant/belastingadviseur), sluiten wij een bewerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en verantwoordelijkheid van jouw gegevens. HPC Trainingen BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Een overzicht met subverwerkers wordt op aanvraag per mail toegezonden. Wil jij dit overzicht ontvangen neem dan contact op via info@hpc.nu.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

HPC Trainingen BV gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies (Google Analytics) die geen inbreuk maken op je privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische verwerking van de website en jouw gebruikersgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Links

Een aantal van onze pagina's bevat verwijzingen of 'links' naar andere websites of internetpagina's. Door zo'n link te gebruiken verlaat U de website van HPC Trainingen BV en valt de naleving van privacy wetgeving van de gelinkte pagina buiten onze controle en invloed. HPC Trainingen BV is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacy wetgeving van andere websites of internetpagina's.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door HPC Trainingen BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hpc.nu.

HPC Trainingen BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
HPC Trainingen BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@hpc.nu.

Vragen

Voor vragen of opmerkingen omtrent deze privacy verklaring kunt U ons e-mailen op het adres info@hpc.nu met als onderwerp 'Privacy verklaring'.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!