logo-small
logo-small

Aanbod HPC

header aanbod 2019

Alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden.
Dit heet passend onderwijs. Deze vorm van onderwijs moet ervoor zorgen dat elk kind het beste uit zichzelf haalt. Scholen hebben er belang bij dat elke leerling lekker in zijn vel zit en optimaal kan presteren.
Daarom wordt er steeds vaker ingegaan op de individuele hulpvraag van leerlingen.

Docenten hebben ook behoefte aan scholing, begeleiding en advies om hun professionaliteit actueel te houden. In ons totale aanbod houden wij rekening met de specifieke wensen en visie van de school. De scholing/training is maatwerk. Dat wil zeggen dat deze zowel het team, een deel daarvan, of een individu kan betreffen.

Vanuit onze ervaring blijkt dat er binnen het onderwijs veel behoefte bestaat aan teamontwikkeling en coaching. Een goede werksfeer, goede resultaten op alle fronten, en daarnaast een goede samenwerking daarbij, zijn erg belangrijk. Een cultuur waarin men goed met feedback kan omgaan en elkaar direct durft aanspreken lijkt misschien vanzelfsprekend, maar is niet eenvoudig. Wij onderzoeken onderliggende factoren en wat het team nodig heeft om met elkaar in gesprek te gaan en zich te ontwikkelen. 

Werken is pas mogelijk als het veilig is en als je voldoende zelfvertrouwen hebt.

Een professionele medewerker in het onderwijs doet regelmatig aan zelfreflectie. Om hen nog meer inzicht te geven over hun doen en laten met leerlingen in de les en daarbuiten zou u hen in de gelegenheid kunnen stellen de lessen te laten observeren door een trainer/coach (lesbezoek met video-interactie).
Daarnaast kan het zijn dat medewerkers vastlopen in hun werk. Dit kan te maken hebben met onder andere de organisatie, privéomstandigheden, conflicten met collega's of leidinggevenden. Individuele begeleiding kan dan nodig zijn om de persoon weer op het goede pad te helpen, keuzes te maken om beter voor zichzelf te zorgen en weer energiek aan het werk te gaan.

Docenten kunnen individueel een thematische training of opleiding volgen, zodat zij daarna leerlingen beter kunnen begeleiden. Tevens kunnen alle thematische trainingen op maat op school/locatie worden uitgevoerd. Inspiratiesessies behoren ook tot de mogelijkheden. 

In de rol van OP en OOP is het steeds belangrijker dat zij voldoende competenties met betrekking tot communicatie met leerlingen en hun ouders bezitten. Zodat je met ouders als bondgenoten en niet als vijanden bij de begeleiding van de leerling, hun kind, samenwerkt. De thematische ouderavonden kunnen de verbinding tussen school en ouders versterken.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!