logo-small
logo-small

Masterclass; Werken met onbegrensd gewaar zijn in de coachrelatie

brug

Werken met onbegrensd gewaar zijn in de coachrelatie. 
Ontdek hoe jij je eigen waarnemer kunt worden.

Datum: dinsdag 23 januari 2024
Werktijden: 10.00 - 17.00 uur
Kosten: € 395,-

In het toelaten van het niet weten, de leegte en de angst schuilt de essentie van je zijn. We wensen dat deze masterclass je in staat stelt om die essentie te delen met hen die aan jou zijn toevertrouwd zodat je hen kunt bijstaan in de zoektocht naar hun eigen essentie.

Je cliënt komt met zijn verhaal, zijn context en vertelt over wat hem of haar hierin beweegt. Aan de hand van het verhaal zet je de cliënt aan het werk met als doel om de ervaren belemmeringen op te lossen om zo ruimte te maken voor nieuw gedrag. Je geeft de cliënt de ruimte en de hulpmiddelen om de nieuwe inzichten en vaardigheden te integreren in het dagelijks werk en leven.

In deze masterclass ga je ervaren dat het verhaal van de cliënt slechts een deel van de werkelijkheid is. Het verhaal speelt zich altijd af tegen de achtergrond van de grenzeloze ruimte van de ontmoeting. Je gaat je in deze masterclass vooral NIET richten op het verhaal van de cliënt maar op het gewaarzijn van de cliënt wat achter het verhaal verscholen ligt en het verhaal maakt tot wat het in essentie is. Je gaat je focussen op de stiltes tussen de zinnen, het wit tussen de woorden van de tekst, de onbegrensde ruimte van het gewaar zijn en het ‘niet weten’ 

In de Gestalt wordt gewaarzijn beschreven als het bewust zijn of worden van je gedachten, emoties en fysieke sensaties. In het werken met opstellingen heb je geoefend met het veld waarin de client zijn systeem opstelt. In het ervaren van de verschillende plekken heb je geoefend om naar het gewaarzijn van de cliënt te vragen en hierin mee te bewegen. Ook heb je gezien dat de overdracht van informatie in het veld niet verloopt via verbale communicatie maar dat het ‘erin aanwezig is’. Mogelijk heb je ervaren wat er gebeurt wanneer je aansluit en je in het veld van de client beweegt. De vragen en het gewaarzijn lijken dan als vanzelf te komen.

In deze masterclass ga je hierin nog een stap verder. Het veld van gewaarzijn is eigenlijk zonder grenzen, puur gewaarzijn staat los van tijd en ruimte. In contact zijn met gewaarzijn zonder ergens naar te streven, er niet aan te gaan werken, er niet van weg te gaan maar er op een open manier contact mee maken wordt vaak als helend ervaren door de cliënt (en ook door de coach). Alleen de ervaring op zich in het samen in het gewaarzijn aanwezig zijn heeft al een positief effect, niet alleen op je relatie met je cliënt maar ook op het coachproces. Onvoorwaardelijke en liefdevolle aanwezigheid in het hier en nu is het mooiste geschenk wat je de ander kunt geven.

Wij gaan er veelal van uit dat coachen vooral een rationeel, relationeel en emotioneel proces is. Als coach ga je samen met je coachee op zoek naar de coachvraag en stel je samen met de coachee en soms ook met de opdrachtgever vast wat de gewenste opbrengst is. Tussen de twee momenten vindt er een proces plaats waarin je verschillende interventies en werkvormen hebt leren toepassen.

Elk geluid speelt zich af in een oceaan van stilte.
Elke gedachte voltrekt zich in een universum van ruimte,
Laat het geluid en de gedachte los en
verblijf samen in de stilte en in de ruimte van het onbegrensd gewaarzijn

Inschrijfformulier

< terug

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!