logo-small
logo-small

Intervisie opzetten

header open inschrijvingen 2019

Mét en ván elkaar leren

Van medewerkers wordt steeds vaker gevraagd dat zij zelfsturend zijn en zelfstandig kunnen werken. Hierdoor kan het contact onderling met collega’s op de werkvloer minder worden, zodat er behoefte ontstaat om met elkaar van gedachten te wisselen over problemen waar iemand tegen aan loopt. Verder zal er behoefte ontstaan om ervaringen te delen en met elkaar over de gang van de zaken van gedachten te wisselen, op zo’n moment kan intervisie een uitkomst bieden.

Stel, een freelance coach heeft als probleem dat een cliënt na een sessie niks met de (nieuwe)inzichten doet en ook meestal de huiswerkopdrachten niet of nauwelijks doet.
Of een brugklasmentor weet zich geen raad met de (klagende en kritische) ouders van Freek.
Of een teamlid irriteert zich aan het vaak mopperende en negatieve gedrag van zijn manager.

Dan kan hij dit inbrengen zodat zijn collega’s deze (hulp)vraag kunnen behandelen, waarna de inbrenger met een paar ideeën/tips naar huis gaat. In de volgende bijeenkomst geeft hij terug wat wel/niet gewerkt heeft.

Door middel van Intervisie kun je zelf met collega’s betekenisvol worden om met elkaar nog beter te worden in het werk. De leden van een intervisiegroep (maximaal 7) komen op vrijwillige en gelijkwaardige basis regelmatig (eens in de 6 tot 8 weken) samen.
Voor het opzetten van intervisie is éénmalig een trainer/coach nodig. Daarna kan de groep meestal zelf verder. De deelnemers behandelen problemen die zich op de werkvloer voordoen, het zijn dus persoonsgebonden casussen.
Hieronder vallen bijvoorbeeld vakinhoudelijke, 'technische' kwesties maar ook problemen die met het persoonlijk functioneren te maken hebben. En als de groep veilig genoeg is kan het zelfs gebeuren dat een groepslid zichzelf inbrengt.
Intervisie heeft als doel een professionaliseringsslag te maken, zodat door de tips, gedachten en adviezen er zich ander/nieuw gedrag ontwikkelt. Intervisie heeft een duidelijke structuur en je werkt met verschillende modellen en werkvormen, wat een sessie afwisselend en leerzaam maakt. Een veel gebruikt intervisiemodel is de incidentmethode, deze is laagdrempelig en gemakkelijk toepasbaar.
Intervisie is een onderzoekende en reflectieve methodiek met concrete resultaten.
Tijdens deze scholing ga je werken met de incidentmethode en verder een theoretische onderbouwing en de do and dont’s tijdens intervisie. Hierna ben je instaat om op je werk een intervisiegroep op te zetten en vorm te geven.
Andere zaken die aan bod komen zijn; randvoorwaarden, afspraken, andere intervisie methodieken, hoe formuleer je (als inbrenger) een duidelijke en concrete hulpvraag, constructief en liefdevol confronteren en feedback geven/ontvangen hoe doe je dat?, loskomen van oude (gedrags)patronen maar hoe?, gesprekstechnieken, geweldloze communicatie……..

Voor wie:
Iedereen die het belangrijk vindt om met collega’s van gedachten te wil wisselen over casuïstiek, vraagstukken, (persoonlijke)issues en dergelijke en dit gestructureerd en professioneel vorm willen geven. Diegene die zijn collega’s wil helpen en hen beter wil leren kennen en zo de veiligheid en vertrouwen in het team wil vergroten.
Je moet wel bereid zijn om je open, kwetsbaar en reflectief op te stellen.

< terug

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!