logo-small
logo-small

Motivatie door inspiratie, verantwoordelijkheid, eigenaarschap en loslaten

header open inschrijvingen 2019

De coachende leraar!
Een scholing om als leraar meer een coach te worden tijdens het leerproces van de leerling. Waardoor de leerling meer eigenaarschap en verantwoordelijkheid voor zijn leerproces ontwikkelt en ervaart.

Coaching is:
‘Een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de coach op interactieve wijze de gecoachte aanzet tot effectief gedrag door; bewustwording en persoonlijke groei, het vergroten van zelfvertrouwen en het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden.
Coach en gecoachte nemen ieder hun verantwoordelijkheid voor het proces.’ 
(NOBCO, 2004)

Coachen is behalve een vak ook een kunst. De kunst van coachen vindt zijn oorsprong in de verbinding, het vertrouwen en de ontmoeting. Hoe meer de coach (en zijn omgeving) de leerling het gevoel geeft dat hij de moeite waard is en dat hij ertoe doet met alle plussen en minnen, hoe steviger de daadwerkelijke verbinding en ontmoeting, waardoor er ruimte ontstaat voor beweging, groei en ontwikkeling. Tezamen met wederzijds respect, een balans tussen geven en ontvangen, meerzijdige partijdigheid, zelfverantwoordelijkheid en zelfvalidatie is dit de basis van coachen.

Het is belangrijk dat leerlingen zich ontwikkelen van afhankelijkheid naar zelfverantwoordelijkheid en zelfbepaling. Daardoor wordt hij eigenaar van zijn eigen leerproces. De coach probeert samen met de leerling wegen en gereedschap te vinden die de leerling zouden kunnen helpen. Hierbij is het belangrijk dat de coach gefocust is op de kwaliteiten van de leerling en deze regelmatig erkent, waardoor er meer eigengrond en stevigheid wordt ervaren. Dat geeft vervolgens optimale ruimte en inzicht voor een veranderingsproces dat de leerling heeft aan te gaan.

De coach richt zich op wat de leerling doet en kan doen om effectiever te leren en te ontwikkelen. De coach geeft feedback, zet aan tot reflecteren en ondersteunt de ontwikkeling naar zelfstandig en vervolgens naar zelfregulerend leren. De coach laat leerlingen zelf reflecteren op hoe hij zijn werk met daarmee gerealiseerde resultaat organiseren, inclusief de mogelijkheden die werkzaamheden zelf (bij) te sturen in de door de leerling gewenste richting. De coach stelt hierbij vragen, geeft aanwijzingen en feedback.

Onderwerpen die besproken worden in deze scholing;

< terug

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!