logo-small
logo-small

Reacties van deelnemers Opleiding

Opleidingen

Opleiding tot Coach | College Coach | Docent Coach | Leerling Coach 2018-2019
(Waardering gemiddeld 8,7)

Opzet van de opleiding; vooraf leerdoelen, map met informatie & opdrachten en oefenmateriaal

Het begin van elke cursusdag met een rondje vragen, zeggen, delen.

De toepassing van de theorie in de oefenopdrachten

Dat de opleiding voor mij als aankomende coach een verrijking en van toegevoegde waarde is. Dat ik theoretisch veel kennis heb opgedaan en het in de praktijk als ondersteuning kon/kan gebruiken en uitvoeren. Dat ik als mens, door terug te gaan naarm ijn nest, veel dingen uit mijn verleden heb kunnen analyseren/verklaren en een plekje heb kunnen geven.

De begeleiding van de opleiders mij als mens naar een hogere verdieping hebben gebracht om te coachen. En dat de bijeenkomsten inhoudelijk hebben bijgedragen aan waardevolle leermomenten

Betrokkenheid, commitment en een veilige werk en leerommgeving mede gecreëerd door de opleiders.De praktische kant, duidelijke voorbeelden gegeven, goede oefeningen, meerdere doelgroepen (brede opleiding) en gevarieerd.

Het boek Collega Coach | Docent Coach; goed te lezen, heldere voorbeelden, prettig naslag omdat het overzichtelijk, kort en bondig is.

Opleiding Collega Coach | Docent Coach 2015 - 2016

De opleiding 'docent coach|collega coach' is een intensieve opleiding van 14 maanden, in een niet te grote groep. Op de lesdagen wordt een nuttige combinatie van theorie en oefeningen en reflectie of verdieping op de theorie aangeboden. Daarnaast zijn er aantal praktijk opdrachten, die je met een paar medestudenten in eigen tijd uitvoert. De voorbereiding op de lesdagen is met name leeswerk. Een helder en leesbaar handboek, geschreven door de docenten, wordt bijgeleverd.

In de veiligheid van de groep gebeurt veel! Er worden thema’s en onderwerpen behandeld die iedereen herkent, meemaakt of heeft ervaren in z'n privé- of werksituatie. Daardoor is de theorie direct toepasbaar, op mezelf en op medestudenten. Tijdens de opleiding heb ik ervaren waar persoonlijke pijnpunten en groeimogelijkheden liggen. Ik ervoer zo wat mijn toekomstige clienten mogelijk ook ervaren. En dat is belangrijk: ‘Stel je eerst zelf de vraag en ervaar wat het met je doet en pas dan kun je hem aan je cliënt stellen’. 

Tijdens de opleiding komen verschillende methodieken en werkwijzen aan bod. Ik heb veel gereedschap meegekregen waaruit ik in de praktijk van coaching kan kiezen, afhankelijk van wie ik voor me heb. 

Ik zou adviseren om meteen te proberen ‘meters te maken’, ervaring op te doen, in coaching. Dat helpt erg bij het laten beklijven van de leerstof en bij het ontwikkelen van zelfvertrouwen als coach. 

Arie Koelemij

Opleiding Collega Coach | Docent Coach 2015-2016

Sinds september 2015 volg ik met 9 medestudenten de opleiding 'collega coach | docent coach' bij HPC. De meesten van ons zijn werkzaam in het onderwijs, in verschillende functies, maar allen met de ambitie om iets met coaching binnen of buiten ons werk te gaan doen.

Vanuit een veilige sfeer in de groep bieden de opleiders Herberd Prinsen en Sanne van Drenth een scala aan methodieken en tools aan (vandaar 'eclectisch') waarbij je als student de mogelijkheid hebt om keuzes te maken uit interventies die bij jou passen, maar uiteraard ook bij je potentiële cliënten. Hoewel de opleiding 'collega coach | docent coach' wordt genoemd biedt de leerstof genoeg handvatten om ook te kunnen werken buiten je bestaande arbeidskring, dus als je geen collega van de coachee bent. Naast coach-inhoudelijke thema's komen ook praktische zaken aan bod rond bijvoorbeeld het opzetten van je eigen praktijk. Daarnaast worden we uitgedaagd om onze eigen thema's aan te dragen en binnen speciale intervisiebijeenkomsten vanuit casuïstiek ons verder te ontwikkelen.               

Voor mij persoonlijk heeft de opleiding al gezorgd voor een stukje formatie om startende collega's te coachen, daarnaast ben ik ook bezig met het opzetten van een eigen coachingspraktijk waarbij een eerste potentiële cliënt zich heeft aangemeld. Met de basis die de opleiding mij heeft geboden zie ik dit met vertrouwen tegemoet en weet ook dat ik na afloop van de opleiding nog steeds gebruik kan maken van de expertise van Sanne en Herberd.

Kees Bakema
(Zorgcoördinator en Docent Coach bij Terra MBO Emmen)

Opleiding Collega Coach | Docent Coach 2015-2016

In oktober 2015 ben ik begonnen met de opleiding coach. Mijn persoonlijk doel hierbij was om er zelf beter van te worden en als tweede doel om dan ook als coach te kunnen werken.
Ik was me namelijk redelijk bewust van een aantal valkuilen bij mijzelf maar het lukte me elke keer niet om er niet meer in te trappen. (Bewust onbekwaam) De grootse valkuil was ( is....) ongeduld. Deze houding in combinatie met een grote doelgerichtheid is vaak erg handig maar vaak ook niet. Mijn gevoel erbij was: “Heb je je doel bereikt, heb je het goed gedaan.” Daar kwam nog een portie verantwoordelijkheidsgevoel bij: “Ik ben er verantwoordelijk voor dat het goed gaat met de ander.” Ik had onbewust een groot reddersshirt aan. Iemand redden geeft een fijn gevoel, het is alleen jammer dat de ander niet leert om zichzelf te redden. Verder handelde ik veel intuïtief en minder in het hoofd waardoor het vaak leek dat e.e.a. mij overkwam. Dat gaf onzekerheid. Dit laatste heb ik me pas tijdens de opleiding gerealiseerd.

Ik heb inmiddels veel meer geleerd om de verantwoordelijkheid bij de ander te laten, om daar wel vragen over te stellen en om door te vragen. Om te blijven in het hier en nu in plaats van om vooruit te rennen. Om te zoeken naar oplossingsvaardigheden waarover de gesprekspartner reeds beschikt of die passen bij de manier van doen van de partner. Ik heb veel meer geleerd om grote lijnen en patronen te zien. Ik ben me bewust geworden van mijn eigen gedachtes tijdens een gesprek (conclusies en aannames ). Ik heb geleerd om mij minder te laten afleiden en om de rust te vinden, om oprecht te luisteren naar een ander en hetgeen wat hij zegt. Er is bij mij duidelijk een verschil waarneembaar doordat ik nu aangeef wat iets met MIJ doet en hoe het voor MIJ klinkt en dat terug te geven ipv conclusies te trekken en daar naar te handelen. Collegae geven mij terug dat ik mij kwetsbaarder opstel en zachter ben geworden.
Mijn teamleider geeft mij terug dat mijn professionele houding in gesprekken is gegroeid.

Wat is er allemaal gebeurd om tot dit te komen? Het belangrijkste is dat ik mijn eigen blauwe plekken ontdekt heb. Ik heb zelf de paden bewandeld die mijn toekomstige cliënten ook moeten bewandelen. Ik heb de pijn gevoeld, die cliënten ook gaan voelen. Ik heb mijn eigen geschiedenis onderzocht, mijn pijnpunten ingeduwd (of beter gezegd laten induwen), mijn eigen jeugd en relatie met mijn ouders onder de loep genomen, mijn frustraties n.a.v mijn scheiding en mijn kinderen onder de ogen gekomen.
Verder heb ik theorieën gelezen, gesprekken geoefend en een opstellingendag mee gedaan. Als ik alles wat ik heb geleerd moet koppelen aan de theorieën ( gestalt, contextueel
en systemisch), vind ik het lastig om er een uit te halen. Alles hangt aan elkaar, lees je het een, kom je in aanraking met de ander. Door het onderzoek naar mijn jeugd en ouders (contextueel en de vier dimensies) heb ik mijn pijnpunten ontdekt. M.b.v. de systemische methode heb ik mijn gevoelens een plaats gegeven en ontdekt welke kanten van mij dicht bij mij staan en welke verder van mij verwijderd zijn. Met behulp van gestalt heb ik bewustzijn ontwikkeld t.a.v. stil staan in het moment, om te onderzoeken welke gevoelens en gedachtes er spelen, om verbinding te leggen tussen hoofd en hart en om te onderzoeken hoe iemand contact legt (derde dimensie) om zo verder te komen in het proces. Ik heb zo dus ook geleerd te na denken over wat ik intuïtief al voelde en daar taal aan te geven zodat ik weet waarom ik de dingen doe zoals ik ze doe. Betekent dat dat ik er nu ben?........... Nee, ik ben mens in ontwikkeling. Om nu verder te komen in mijn ontwikkeling is het nu nodig dat ik aan de slag ga als coach. Het gewoon doen, van bewust onbekwaam naar onbewust bekwaam. Andere leerdoelen zullen zich vanzelf weer aandienen. 

Sophie Vocks
(Ondersteuningscoördinator en docente Nederlands van het ValuasCollege)

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!