logo-small
logo-small

Wet op de beroepen in het onderwijs (BIO)

rots

Hoe competent is uw personeel (OP en OOP)?

Ons onderwijs staat bol van competenties. De wet BIO heeft de competenties helder geformuleerd. Goed onderwijs vraagt om duidelijke bekwaamheidseisen waaraan leraren moeten voldoen.
Maar hoe zit het nu met de competenties van uw personeel? Durf je als school je handen ‘in het vuur’ te steken voor de kwaliteit van het personeel?
HPC werkt met veel overgave en passie aan kwaliteitsverbetering van het onderwijs en de mensen die in het onderwijs met kinderen en hun ouders werken. Onze trainers zijn zeer deskundig in het effectief en op de praktijk gericht uitvoeren van allerlei trajecten, trainingen, workshops en supervisie bij u op school.

De zeven competenties van de Wet BIO

  1. Interpersoonlijke competentie: Leiding geven en zorgen voor een goede sfeer van omgaan met en samenwerking tussen leerlingen.
  2. Pedagogische competentie: Zorgen voor een veilige leeromgeving en bevorderen van persoonlijke, sociale en morele ontwikkeling of: bevorderen van de ontwikkeling tot een zelfstandig en verantwoordelijk persoon.
  3. Vakinhoudelijke en didactische competentie: Zorgen voor een krachtige leeromgeving en bevorderen van het leren.
  4. Organisatorische competentie: Zorgen voor een overzichtelijke, ordelijke en taakgerichte sfeer en structuur in de leeromgeving.
  5. Competent in samenwerken in een team: Zorgen dat het werk afgestemd is op dat van collega’s; bijdragen aan het goed functioneren van de schoolorganisatie.
  6. Competent in samenwerken met de omgeving: In het belang van de leerlingen een relatie onderhouden met ouders, buurt, bedrijven en instellingen.
  7. Competent in reflectie en ontwikkeling: Zorgen voor de eigen professionele ontwikkeling en de professionele kwaliteit van de beroepsuitoefening.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!