logo-small
logo-small

Wat is EMDR?

Ontspannen presenteren

EMDR (Eye Movement Desensitisation Reprocessing)

EMDR is een therapie voor mensen die last blijven houden van de negatieve gevolgen van traumatische ervaringen. Dit kan bijvoorbeeld een (verkeers)ongeval, brand of een geweldsmisdrijf zijn, maar denk ook aan pesterijen of krenkingen in de jeugd. Het is een manier om nare gebeurtenissen (trauma type 1) achteraf te verwerken. Soms is EMDR nodig omdat de hersenen de heftigheid van zo'n ervaring op dat moment niet konden verwerken. Bij EMDR gaat het erom dat je aan de gebeurtenis terug denkt inclusief de beelden, gedachten en gevoelens. De hersenen verwerken door middel van oogbewegingen de herinnering op een andere manier waardoor de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Oude (disfunctionele)informatie over het trauma wordt opgeroepen en nieuwe (functionele)informatie wordt geïntroduceerd en de verwerking daarvan wordt bevorderd door een afleidende stimuli (bijvoorbeeld oogbewegingen), waardoor de negatieve gevolgen afnemen. Het wordt steeds makkelijker om aan de gebeurtenis terug te denken. In vele gevallen veranderen de herinneringsbeelden of komen de minder onprettige aspecten naar voren. Het kan ook zijn dat er nieuwe gedachten of inzichten ontstaan die een andere, minder bedreigende betekenis aan de traumatische ervaring geven. Waardoor de traumatische ervaring steeds meer een plek krijgt in de levensgeschiedenis.

Nadelen kunnen zijn dat de effecten nog even doorwerken en dat de cliënt het idee geeft even de regie kwijt te zijn. Dit duurt meestal niet langer dan twee à drie dagen. Daarna is er als het ware een nieuw evenwicht ontstaan. Het is aan te bevelen een dagboekje bij te houden en op te schrijven wat boven komt.

Hoe EMDR werkt is nog onduidelijk. Een mogelijke verklaring is dat de procedure leidt tot een versnelde informatieverwerking. De combinatie van sterk denken aan de traumatische ervaring en de aandacht voor de afleidende stimulus (o.a. oogbewegingen) stimuleert het natuurlijke verwerkingssysteem. De wisselwerking tussen de twee hersenhelften stimuleert de integratie van verstand en gevoel in een andere veronderstelling. Er is niet één bepaalde manier zoals het hoort te gaan, iedereen is uniek en dat geldt ook voor wat je ervaart tijdens de EMDR sessies.

Op de website www.emdr.nl kun je nog meer informatie vinden.

 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!