logo-small
logo-small

Aanbod HPC

header aanbod 2019

Alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden.
Dit heet passend onderwijs. Deze vorm van onderwijs moet ervoor zorgen dat elk kind het beste uit zichzelf haalt. Scholen hebben er belang bij dat elke leerling lekker in hun vel zit om zo optimaal te kunnen presteren.
Daarom wordt er steeds vaker ingegaan op de individuele hulpvraag van leerlingen.

Docenten hebben ook behoefte aan scholing, begeleiding en advies om hun professionaliteit actueel te houden. Binnen alle opleidingen, trainingen en scholingen wordt er rekening gehouden met de specifieke wensen en de persoonlijke stijl van de school. De scholing/begeleiding kan voor een aantal mensen binnen het team, het gehele team of de gehele school zijn. 
Binnen een school/organisatie wordt er veel aandacht gegeven aan teamontwikkeling, team-coaching en teambuilding. Om een goede werksfeer te creëren en daardoor het werkresultaat te vergroten is het belangrijk dat collega's op een fijne manier met elkaar kunnen samenwerken, elkaar rechtstreeks aan durven spreken en feedback kunnen geven en ontvangen aan elkaar. Dit is simpel maar niet gemakkelijk. Waardoor komt het dat we elkaar niet rechtstreeks aanspreken of feedback kunnen/durven geven?
Welke gedachtes spelen hier een rol in, wat zegt dit over jou als persoon? Wat heeft het team nodig om met elkaar in gesprek te gaan en te groeien?

Werken is pas mogelijk als het veilig is en als je voldoende zelfvertrouwen hebt.

Een professionele medewerker in het onderwijs doet regelmatig aan zelfreflectie. Om hen nog meer inzicht te geven over hun doen en laten met leerlingen in de les en daarbuiten zou u hen in de gelegenheid kunnen stellen de lessen te laten observeren door een trainer/coach (lesbezoek met video-interactie).
Daarnaast kan het zijn dat medewerkers vastlopen in hun werk. Dit kan te maken hebben met onder andere de organsiatie, privéomstandigheden, conflicten met collega's of leidinggevenden. Individuele begeleiding kan dan nodig zijn om de persoon weer op het goede pad te helpen, keuzes te maken om beter voor zichzelf te zorgen en weer energiek aan het werk te gaan.

Docenten kunnen individueel een thematische training of opleiding volgen, zodat zij daarna leerlingen beter kunnen begeleiden. Tevens kunnen alle thematische trainingen op maat op school/locatie worden uitgevoerd. Inspiratiesessies behoren ook tot de mogelijkheden. 

Voor OP en OOP wordt het steeds belangrijker dat zij voldoende competenties met betrekking tot communicatie met leerlingen en hun ouders bezitten. Zodat je met ouders als bondgenoten en niet als vijanden bij de begeleiding van de leerling, hun kind, samenwerkt. De thematische ouderavonden kunnen de verbinding tussen school en ouders versterken.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!