logo-small
logo-small

Aanbod HPC

riet

Scholen gaan steeds vaker op de individuele hulpvraag van leerlingen in. Sinds Passend Onderwijs hebben scholen zorgplicht en hebben zij er belang bij dat elke leerling lekker in zijn vel zit om zo optimaal te kunnen presteren. 

Docenten hebben ook behoefte aan scholing, begeleiding en advies om hun professionaliteit actueel te houden. Binnen alle trainingen wordt er rekening gehouden met de specifieke wensen en de persoonlijke stijl van de school. Deze scholing/begeleiding kan voor een aantal mensen binnen het team, het gehele team of de gehele school zijn.

Een professionele medewerker in het onderwijs doet regelmatig aan zelfreflectie. Om hen nog meer inzicht te geven over hun doen en laten met leerlingen in de les en daarbuiten zou u hen in de gelegenheid kunnen stellen de lessen te laten observeren door een trainer/coach (lesbezoek met video-interactie).

Docenten kunnen individueel een thematische training volgen, zodat zij daarna leerlingen beter kunnen begeleiden. Tevens kunnen alle thematische trainingen op maat op school/locatie worden uitgevoerd. Ook workshops behoren tot de mogelijkheden. 

Voor OP en OOP wordt het steeds belangrijker dat zij competenties met betrekking tot communicatie met leerlingen en hun ouders bezitten. Zodat je met ouders als bondgenoten en niet als vijanden bij de begeleiding van de leerling, hun kind, samenwerkt. De thematische ouderavonden kunnen de verbinding tussen school en ouders versterken.

Hoe werken we?

Tijdens het intakegesprek wordt al oriënterend de wens in kaart gebracht en informeren we over onze manier van begeleiden.

  • Eclectisch, dat wil zeggen vanuit verschillende visies, waaronder de Contextuele Visie, Gestalt, Cognitieve Gedragstherapie, Systeem therapie, Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) en Transactionele Analyse (TA).
  • Persoonsgericht, met veel aandacht voor reflectie op de optredende processen, waarbij een ieder benaderd wordt in diens context, waarbij loyaliteit met ouders en het evenwicht tussen geven en ontvangen veel aandacht krijgt. Wensen van de deelnemers en diens eigen persoonlijke ontwikkeling krijgen veel ruimte, waarbij een eigen inbreng erg op prijs wordt gesteld.
  • In het hier en nu: wat is nu nodig om verder te kunnen ontwikkelen?
  • Ervaringsgericht: theorie schept een kader, uiteindelijk gaat het om het doen. In trainingen, opleidingen en workshops in een verhouding van 35% theorie en 65% praktijk.
  • Met vooraf gemaakte werkafspraken waardoor de veiligheid is gewaarborgd.

HPC is een door CRKBO geregistreerde instelling en voldoet daarmee aan de Europese kwaliteitseisen voor kort beroepsonderwijs.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!