logo-small
logo-small

Lesobservaties met video-interactie

header Lesobservatie 2019

Of je nog maar kort voor de klas staat of al 20 jaar, het is belangrijk dat je regelmatig aan zelfreflectie doet.
Dit zou met collega’s tijdens collegiale consultatie en intervisie kunnen.
Een andere mogelijkheid is een professional naar jouw lessen en de omgang met leerlingen te laten kijken. 
Steeds meer scholen geven hun docenten de gelegenheid om zich te laten observeren. Vooraf aan de observatie zal een intakegesprek plaatsvinden. Doel en middel zijn dan goed op elkaar afgestemd.  

Deze methode is ook geschikt voor een docent in een specifiek begeleidingstraject. Indien de school met een veranderingsproces bezig is, kun je het effect op de werkvloer inzichtelijk maken.
Mocht je meer willen weten over deze vorm van supervisie neem gerust contact met ons op.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!