logo-small
logo-small

Leerlingbespreking effectiever maken, maar hoe?

header mentoraat 2019

In deze training evalueren we de stand van zaken in jouw school, reiken we materialen aan zodat je de bestaande situatie kunt beïnvloeden. Komt attitude vorming aan bod en analyseren we één of meerdere leerlingen. Verder bestaat de mogelijkheid een 'live' bespreking uit te voeren waarbij collega's in de training de rol van observator en mogelijke interventies voor hun rekening nemen.

Als een leerlingbespreking efficiënter en krachtiger is, er een goede analyse van de leerling gemaakt kan worden met een overzichtelijk plan, dan kost de leerlingbespreking minder tijd. Tijdens de leerlingbespreking worden afspraken gemaakt over de leerling en komt er duidelijkheid over wie welke verantwoordelijkheden hebben.
Een ander belangrijk punt tijdens een effectievere leerlingbespreking is het evalueren van de ingezette interventies.

De kern van effectieve leerlingbespreking is toekomstgericht denken en handelen in de school en hoe leerlingen en ouders te betrekken bij wat die nodig hebben.

Voor veel scholen is deze manier van werken een cultuur omslag, leerling besprekingen worden minder anekdotisch, krijgen daadwerkelijk inhoud en zijn cyclisch, omdat afspraken op realiseringsniveau worden geëvalueerd.

Het handelingsgericht werken is nodig om de leerling optimaal te laten functioneren, en de aandacht krijgt die hij of zij nodig heeft. Ook in een grote klas.

De training is vooral praktisch, onderbouwd met theorie.

Voor wie; mentoren, ondersteunings-/zorgcoördinatoren en afdelingsleiders/teamcoördinatoren
Competenties van de wet BIO: Pedagogische - Organisatorische - Reflectie en ontwikkeling

< terug

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!