logo-small
logo-small

Training voor (beginnende) mentoren/SLB-ers en docenten

header mentoraat 2019

Eén van de specialiteiten van HPC is het verzorgen van trainingen voor (beginnende) docenten, mentoren en studieloopbaan begeleiders (SLB-er). In deze trainingen komen onder andere de volgende onderwerpen uitgebreid in theorie en praktijk aanbod; positieve groepsvorming hoe doe je dat?, Gesprekken met leerlingen, hun ouders en collega’s, Omgaan met verschillen, Op welke manier signaleer je faalangstige (mentor)leerlingen? Hoe bespreek je jouw leerlingen of jouw mentorklas in een leerlingbespreking? Welke taal en houding is passend in deze situaties?

Iedere begeleider van leerlingen heeft diverse taken die onderhevig zijn aan veranderingen. Hiervoor zal een ieder voldoende toegerust moeten zijn, om de onderlinge verhoudingen soepel te laten verlopen in het belang van de leerling. Het positieve effect daarvan kan zijn dat er minder onnodige verwijzingen plaatsvinden.

Dit vraagt van iedere begeleider vanuit zijn/haar functie een investering met betrekking tot het verbreden, verdiepen en aanscherpen van kennis, houding en vaardigheden.

U krijgt bij HPC de gelegenheid om uw training/scholing zelf 'op maat' samen te stellen. Hierbij kunt u denken aan basis of verdiepende kennis en vaardigheden en natuurlijk alle individuele wensen van het team/groep. Binnen alle trainingen en scholing wordt gewerkt vanuit één van onze visies; met korte stukjes theorie (35%) en veel praktische oefeningen en werkvormen (65%), waarbij er veel aandacht voor reflectie op de optredende processen is, een ieder benaderd wordt in diens context en loyaliteit met ouders en het evenwicht tussen geven en ontvangen veel aandacht krijgt. De wensen van de deelnemers en diens eigen persoonlijke ontwikkeling krijgt hierbij veel ruimte en een eigen inbreng wordt erg op prijs gesteld.

Klik hier als u wilt weten hoe wij verder bij HPC werken en vanuit welke visie wij dit doen.

Wij werken met de volgende boeken; ‘Pubers van nu’, ‘Docent van nu’ en ‘Mentor van nu’ (basis- en werkboek). 

Stel zelf uw training/scholing samen en bereken zelf de prijs. 
Bespreek met onze accountmanager uw wensen en stel samen met één van onze trainers het programma (op maat) samen. Verder kunt u met hem bespreken hoeveel dagdelen u aan elk thema en hiermee aan de totale training wilt besteden. Zo kunt u vervolgens de kosten van de totale training/scholing berekenen.

Kosten; Onze prijs is inclusief werkmateriaal, voorbereidings- en reistijd en een telefonische voorbespreking of een voorbespreking op ons kantoor in Houten. Exclusief reiskosten (€ 0,30 per kilometer) en eventuele boeken. Deze trainingen/scholing is BTW vrijgesteld. Wij werken met een groepsgrootte van maximaal 18 deelnemers per trainer. 

Thema’s die tijdens deze training/scholing aan bod kunnen komen;

< terug

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!