logo-small
logo-small

Leerstijlen, Meervoudige Intelligentie & Activerende Didactiek

header op maat 2019

Hoe kan ik meer recht doen aan de manier van leren van mijn leerlingen?
Welke strategie kan ik inzetten?


Na deze scholing ken je jouw eigen leerstijl en krijg je zicht op het effect van jouw eigen lesstijl. Je ontvangt handvatten om recht te doen aan verschillen tussen jouw leerlingen.

In iedere klas zitten leerlingen die niet stil kunnen zitten en wanneer het even kan naar de prullenbak lopen of voortdurend wiebelen op de stoel. Of juist een leerling die stil is, niet meteen kan antwoorden op een vraag en veel denk tijd nodig heeft. Vanuit de theorie van Meervoudige Intelligentie krijg je meer zicht op de verschillen tussen leerlingen en hun individuele leerbehoeften.
Met de theorie van Meervoudige Intelligentie (8-ways of knowing) stapt Gardner af van het gebruikelijke denken over intelligentie. Zijn theorie gaat uit van meerdere intelligenties die ontwikkelbaar zijn. Gardner definieert intelligentie als volgt: "Intelligentie is het vermogen om problemen op te lossen en ook het vermogen om nieuwe problemen te bedenken"

Hij gaat van de gedachte uit dat de mens meer vermogens bezit om problemen op te lossen dan via lezen, schrijven en rekenen. Tijdens het leren, groeien en ontwikkelen moet er ook aandacht besteed worden aan capaciteiten zoals sociaal waarnemingsvermogen, beeldend vermogen en muzikaal vermogen. Als je leerlingen aanspoort om een volledige reeks van talenten/intelligenties te ontwikkelen, verandert de school in een opleiding die verder gaat dan einddoelen alleen.

Scholen die Meervoudige Intelligentie in de praktijk brengen richten zich vaak op het identificeren van de natuurlijke talenten van een kind. Zij proberen uit te gaan van de sterke kanten (matchen) en tegelijkertijd de zwakke punten bij te schaven (stretchen).

Om Meervoudige Intelligentie vorm te geven is het nodig dit te verbinden met Activerende Didactiek. Dit door gebruik te maken van diverse werkvormen en instructiemodellen die de organisatie en uitvoering ervan in de klas mogelijk maken, waardoor het handelingsrepertoire van de docent wordt uitgebreid.

De scholing heeft vooral een praktisch karakter omlijst met een korte theoretische onderbouwing. Als deelnemer ervaar je de effecten van de activerende werkvormen aan den lijve en krijg je het theoretische fundament op een actieve manier mee.

< terug

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!