logo-small
logo-small

De zesde rol van de docent, van docent naar coach

hearder 12

De zesde rol van de docent, van docent naar coach

Tweedaagse scholing om als docent meer een coach te worden tijdens het leerproces van de leerling

Coaching is:
‘Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de coach op interactieve wijze de gecoachte aanzet tot effectief gedrag door:

Coach en gecoachte nemen ieder hun verantwoordelijkheid voor het proces.’
(NOBCO, 2004)

Coachen is behalve een vak ook een kunst. De kunst van coachen vindt zijn oorsprong in de verbinding, het vertrouwen en de ontmoeting. Hoe meer de coach de leerling het gevoel geeft dat hij de moeite waard is en dat hij ertoe doet met alle plussen en minnen, hoe steviger de daadwerkelijke verbinding en ontmoeting, waardoor er ruimte ontstaat voor beweging, groei en ontwikkeling. Tezamen met wederzijds respect, een balans tussen geven en ontvangen, meerzijdige partijdigheid, zelfverantwoordelijkheid en zelfvalidatie is dit de basis van coachen. Het is belangrijk dat leerlingen gaan van afhankelijkheid naar zelfverantwoordelijkheid en zelfbepaling. Daardoor wordt hij eigenaar van zijn eigen leerproces. De coach probeert samen met de leerling wegen en gereedschap te vinden die de leerling zouden kunnen helpen. Hierbij is het belangrijk dat de coach gefocust is op de kwaliteiten van de leerling en deze regelmatig erkent, waardoor er meer eigengrond en stevigheid wordt ervaren. Dat geeft vervolgens optimale ruimte en inzicht voor een veranderingsproces dat de leerling heeft aan te gaan.

De coach richt zich op wat de leerling doet en kan doen om effectiever te leren. De coach geeft feedback, zet aan tot reflecteren en ondersteunt de ontwikkeling naar zelfstandig en vervolgens naar zelfregulerend leren. De coach laat leerlingen zelf reflecteren op hoe zij hun werk met daarmee gerealiseerde resultaat organiseren, inclusief de mogelijkheden die werkzaamheden zelf (bij) te sturen in de door de leerling gewenste richting. De coach stelt hierbij vragen, geeft aanwijzingen en feedback.

Onderwerpen die besproken worden in deze scholing;

Voor wie: docenten voortgezet onderwijs, MBO docenten.
Competentie van de wet BIO: interpersoonlijk - pedagogisch - vakinhoudeijk en didactisch - organisatorisch - reflectie en ontwikkeling

Na het volgen van de opleiding tot sociale vaardigheids-, faalangst- en examenvreestrainer en er is voldaan aan de door HPC gestelde kwaliteitseisen ontvang je een certificaat. HPC is een CRKBO geregistreerde Instelling.

< terug

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!