logo-small
logo-small

Eigenaarschap in het onderwijs heeft een positieve invloed op de motivatie!

header op maat 2019

Hoe zou het voor jou zijn als een leerling héél gemotiveerd is en volledig zichzelf kan zijn in jouw les, binnen de kaders die jij voor ogen hebt. De leerling wordt écht gezien en heeft invloed op het leerproces. Na afloop van de les bedankt deze leerling jou voor een prachtige (levens)les…

Aanleiding probleem:
Het gebrek aan motivatie, of het motiveren van leerlingen, is een breed probleem in het onderwijs. Als leerlingen onvoldoende voorzien worden in de psychologische basisbehoeften, competentie, verbondenheid en autonomie, kunnen zij ook niet optimaal gemotiveerd zijn. Als 4e is belangrijk dat zij een doel voor ogen hebben, waarvan zij zelf het nut inzien (Ping).
Eigenaarschap is een middel om tegemoet te komen in de basisbehoeften en kan de motivatie verhogen. Hieromtrent heb ik in mijn lessen verschillende zaken uitgeprobeerd. Werkvormen, leerdoelen, interactie verhogen, keuzes maken, vormen van feedback en nog veel meer.

Oplossing probleem:
De leerlingen meer eigenaarschap geven, is voor mij het middel om de motivatie te verhogen! Eigenaarschap heeft allereerst te maken met de psychologische basisbehoeften (Stevens). Hoe beter je daar als docent op inspeelt, des te hoger is de motivatie. Daarnaast is een voorwaarde voor eigenaarschap, zelfregulerend leren (Bandura, 1986).  
De leerling neemt zelf initiatief en draagt verantwoordelijkheid voor zijn eigen leerproces.       
Om eigenaarschap toe te kennen, heb ik een universeel model ontwikkeld. Eigenaarschap wordt op 4 manieren vormgegeven, gedurende een lessenserie van 8 lessen. De interventie is succesvol gebruikt bij de vakken Nederlands en biologie, maar kan voor elk ander vak ingezet worden. Eigenaarschap toekennen levert verhoogt zeker de motivatie!

Wat kunt u verwachten? 1 online sessie van 1,5 uur en 2 inspiratiesessies van 3,5 uur

Voor wie:
Docenten, leerkrachten die leerlingen graag meer gemotiveerd zien, wat de leerling plezier en resultaat op zal leveren, maar waardoor jij als docent ook veel meer succes en plezier uit je werk kunt halen. Daarnaast kan ik ondersteuning bieden bij leidinggevenden die dit thema willen introduceren in hun team en bij de start hiervan hulp kunnen gebruiken.

< terug

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!