logo-small
logo-small

Positieve groepsvorming essentieel voor elke klas

hearder 12

Positieve groepsvorming essentieel voor elke klas

Een tweedaagse training die je in staat stelt om een groep leerlingen te helpen uitgroeien tot een positieve groep.

Zodra leerlingen in een klaslokaal samenkomen, vormen zij een groep. Deze groepsvorming doorloopt een aantal fasen. Op elk van die fasen kan je als docent of als mentor invloed uitoefenen, waardoor de groep zich kan ontwikkelen tot een positieve groep. Toch kan er een enorm verschil zijn in de manier waarop groepen zich uiteindelijk manifesteren. Groepen kunnen verschillen in de onderlinge samenhang tussen de leerlingen. Bovendien is de ene groep gemotiveerder om mee te doen aan de les dan de andere.

De plek die leerlingen in een groep innemen, de balans tussen wat leerlingen geven en nemen en de ordening die binnen de groep ontstaat, worden voor een belangrijk deel beïnvloed door hun gezin van herkomst.
Door te herkennen wat een groep nodig heeft, kun je als docent en als mentor een groepsklimaat creëren waarin leerlingen kunnen leren en opgroeien.

Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod:

Bij de training wordt gebruik gemaakt van Mentor van nu, geschreven door Klaas Jan Terpstra en Herberd Prinsen

Voor wie: Docenten, mentoren en zij-instromers in het VO die willen reflecteren op hun functioneren in een groep. En die daarbij nieuwe vaardigheden willen ontwikkelen om de groepen waaraan zij lesgeven positief te beïnvloeden.
Compententie van de wet BIO: Interpersoonlijk - Pedagogisch - Vakinhoudelijk en Didactisch - Organisatorisch - Samenwerken met de omgeving - Reflectie en Ontwikkeling

< terug

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!