logo-small
logo-small

Training voor (beginnende) mentoren/SLB-ers en docenten

header op maat 2019

Eén van de specialiteiten van HPC is het verzorgen van trainingen voor (beginnende) docenten, mentoren en studieloopbaan begeleiders (SLB-er). In deze trainingen komen onder andere de volgende onderwerpen uitgebreid in theorie en praktijk aanbod; positieve groepsvorming hoe doe je dat?, Gesprekken met leerlingen, hun ouders en collega’s, Omgaan met verschillen, Op welke manier signaleer je faalangstige (mentor)leerlingen? Hoe bespreek je jouw leerlingen of jouw mentorklas in een leerlingbespreking? Welke taal en houding is passend in deze situaties?

Elke docent/mentor/SLB-er heeft vaardigheden en kennis om een goede docent/mentor/SLB-er te zijn. Zeker nu de docent/mentor/SLB-er steeds vaker de verbindende spil is in de begeleiding van leerlingen. Dit zorgt er voor dat vanuit deze veranderingen, als het gaat om de interne zorgstructuur, er een verschuiving van de taken ontstaat. Hiervoor zal de docent/mentor/SLB-er toegerust moeten zijn om deze taken ook te kunnen verrichten, waardoor hij minder snel leerlingen zal verwijzen naar zorgcoördinator, teamleiders of andere interne- dan wel externe hulpverleners. Dit vraagt investering in en van docenten, mentoren en SLB-ers die zich richt op het verbreden en aanscherpen van kennis, vaardigheden en attitude.

U krijgt bij HPC de gelegenheid om uw training/scholing zelf 'op maat' samen te stellen. Hierbij kunt u denken aan basis of verdiepende kennis en vaardigheden en natuurlijk alle individuele wensen van het team/groep.
Binnen alle trainingen en scholing wordt gewerkt vanuit één van onze visies; met korte stukjes theorie (35%) en veel praktische oefeningen en werkvormen (65%), waarbij er veel aandacht voor reflectie op de optredende processen is, een ieder benaderd wordt in diens context en loyaliteit met ouders en het evenwicht tussen geven en ontvangen veel aandacht krijgt. De wensen van de deelnemers en diens eigen persoonlijke ontwikkeling krijgt hierbij veel ruimte en een eigen inbreng wordt erg op prijs gesteld.

Klik hier als u wilt weten hoe wij verder bij HPC werken en vanuit welke visie wij dit doen.

Wij werken met de volgende boeken; ‘Pubers van nu’, ‘Docent van nu’ en ‘Mentor van nu’ (basis- en werkboek). 

Stel zelf uw training/scholing samen en bereken zelf de prijs.
Bespreek met onze accountmanager uw wensen en stel samen met één van onze trainers het (maat)programma samen. Verder kunt u met hem bespreken hoeveel dagdelen u aan elk thema en hiermee aan de totale training wilt besteden. En zo kunt u vervolgens de kosten van de totale training/scholing berekenen.

Kosten; Onze prijs is inclusief werkmateriaal, voorbereidings- en reistijd en een telefonische voorbespreking of een voorbespreking op ons kantoor in Houten. Exclusief reiskosten (€ 0,30 per kilometer) en eventuele boeken. Deze trainingen/scholing is BTW vrijgesteld. Wij werken met een groepsgrootte van maximaal 18 deelnemers. 

Thema’s die tijdens deze training/scholing aan bod kunnen komen;

< terug

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!