logo-small
logo-small

Wereldspel en didactisch onderzoek

header op maat 2019

Wereldspel

Met het Wereldspel kun je een eerste signalering doen van wat er mogelijk kan spelen bij een kind of tiener (ongeveer 5-15 jaar). Door het neerzetten van de bijbehorende speciale blokken, geeft het kind signalen over zichzelf zonder woorden te gebruiken. Dus ook bij kinderen die verbaal niet sterk zijn of een andere taal spreken, kun je met dit non-verbale instrument onderzoeken waar hun behoeften liggen. Na het Wereldspel volgt een gesprek waar de aandachtspunten worden besproken. Doordat het signalen zijn, is er ruimte om met elkaar verder te denken over wat er zou kunnen spelen bij een kind. Heb jij een leerling op school of een kind thuis waarvan je niet weet wat er speelt? Welke kant je op moet denken? Neem contact op en laten we verder onderzoeken!

Didactisch Onderzoek

In een didactisch onderzoek wordt gekeken naar eventuele voorsprongen en hiaten bij een kind. Er wordt gestart met een Wereldspel en daarna gekeken naar het niveau van een kind. Dit wordt op verschillende manieren aangevlogen en er wordt ook rekening gehouden met bijkomstige omstandigheden als faalangst. Er zijn didactische toetsen voor lezen, rekenen, automatiseren, spelling, tekstbegrip, ruimtelijk inzicht etc. Dit wordt zo aansprekend mogelijk gemaakt voor het kind.

Een didactisch onderzoek is interessant voor een kind als er bijvoorbeeld een groot verschil is tussen het gedrag van een kind thuis en op school (bijvoorbeeld boos uit school komen, clownesk gedrag in de klas). Ook als het kind de leerstof als vanzelf beheerste en ineens in groep 7/8 of aan het begin van het voortgezet onderwijs vastloopt in het leren. Daarnaast kunnen er bijvoorbeeld ook problemen zijn met automatiseren van bijvoorbeeld tafels of kan een ontwikkelingsvoorsprong vast worden gesteld (door verdiepende kennis en ervaring op het gebied van hoogbegaafdheid worden ook de zijnskenmerken van Hoogbegaafdheid meegenomen).  

Bij dit didactisch onderzoek hoort minimaal één voorgesprek met ouders/school en één nagesprek met ouders/school. Extra gesprekken behoren tot de mogelijkheden. 

< terug

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!