logo-small
logo-small

Opleiding tot Docent Coach | Collega Coach

hearder 15

Opleiding tot Docent Coach | Collega Coach

Deze opleiding biedt een stevig fundament om als coach eclectisch aan de slag te gaan.
Zoals het woord eclectisch al aangeeft bieden we een breed spectrum aan van toepasbare methodieken en vertaling uit verschillende theorieën. Denk hierbij aan het Contextueel gedachtegoed, de Transactionele Analyse, Gestalt, Systemisch werk, de Cognitieve gedragstherapie. Hierdoor ontwikkel je als professional je eigen stijl als coach en kun je met veel handvatten en divers coachingsgereedschap aan de slag.
Als je collega's ziet worstelen en je biedt als organisatie zorg voor deze collega's in de vorm van coaching, kan de organisatie zich verder ontwikkelen en groeien!

Doelgroep
Professionals, Startende coaches, Leidinggevenden en zij die coach willen worden.

Karakter en doel van de opleiding
Onze ervaringen vanuit verschillende disciplines, heeft ons geleerd dat veel mensen een praktijkgerichte scholing als erg positief ervaren. De aandacht voor het spiegelen en reflecteren op jezelf geeft inzicht in wat bepaalde oefeningen, opdrachten en methodieken mogelijk van een cliënt vraagt. Er is tijdens de bijeenkomsten erg veel ruimte voor eigen inbreng vanuit eigen praktijk, uitwisselingen en oefenen.
Verder krijgt de beroepsethiek veel aandacht door binnen het handelen en oefenen telkens te kijken naar de ethische gedragscode. En voor jouw rol en positie als coach wanneer je dit binnen een organisatie vorm geeft. Na afronding van deze opleiding ben je in staat om volwassenen (collega’s) en jongeren te begeleiden en passende interventies in te zetten. Je leert motiveren, inspireren, signaleren en zorg dragen vanuit meerzijdig partijdige houding.
Het boek Collega Coach | Docent Coach  die door de opleiders Herberd Prinsen en 
Sanne van Drenth is geschreven dient als leidraad.

Kosten per deelnemer: € 3225,-

Programma
Klik hier voor het gehele programma en de thema’s die tijdens de opleiding aan bod komen.

Contacturen: 88 uur
Studie Belasting Uren: 80 uur
De studiebelasting betreft; voorbereidingstijd voor elke bijeenkomst, lezen en het verdiepen in de theorie, meeloopstage (7 uur), het voeren van 5 coachgesprekken, (huiswerk)opdrachten, het schrijven van een kort reflectie verslag van elke bijeenkomst, werken aan je portfolio die leidt tot het eindproduct (essay/paper) en de voorbereiding op je presentatie.

Certificaat:
Na het volgen van de opleiding tot docent coach | docent coach en er is voldaan aan de door HPC gestelde kwaliteitseisen ontvang je een certificaat. HPC is een CRKBO geregistreerde Instelling.

Data opleidingsdagen: 7 oktober, 4 november, 2 december 2019, 13 januari, 13 februari, 9 maart, 6 april, 18 mei, 7 september, 8 oktober, 16 november, 14 december 2020 en 11 januari 2021
Werktijden opleidingsdagen: 10.00 - 16.30 uur
Data supervisie middagen: 23 april, 11 juni en 29 oktober 2020
Werktijden supervisiemiddagen: 13.30 - 17.00 uur

Wanneer je interesse hebt zal er na jouw inschrijving een (telefonisch) intakegesprek plaatsvinden met één van de opleiders. 

Voor reacties van afgestudeerde coaches klik hier

Opleiders:
Herberd Prinsen
Sanne van Drenth

Traineracteur:
Allard Teune

Inschrijfformulier

Deze opleiding kan op maat gemaakt worden wanneer je als organisatie besluit om intern een aantal docenten/collega's tot docent coach | collega coache op te leiden. Neem hiervoor contact met ons op, zodat wij met uw wensen een programma op maat kunnen maken.

< terug

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!