logo-small
logo-small

Reacties van deelnemers

Header 2019 5

Scholing Executieve Functies (ROC Mondriaan, Business School, april 2022)

 • Praktisch, duidelijk, direct toepasbaar
 • Het is mij duidelijk geworden hoe je woorden kunt geven aan concrete specifieke belemmeringen bij het leren, super!
 • De fysieke sessie en praktische invulling
 • De inhoud is prima van toepassing op ons werkveld/doelgroep

Teamscholing (Groene Hart Leerpark, 2021-2022)

 • Bruikbare tops en adviezen en vooral werkvormen
 • Redderrol --> bewustwording
 • De oefeningen, zodat je de stof direct zelf ervaart
 • Het positief benaderen van de leerlingen
 • Veel mooie handvatten gekregen om tijden de lessen te gebruiken/in te zetten
 • Trainer is kundig, veel ervaring en heeft humor
 • De trainer heeft duidelijke taal met mooie voorbeelden
 • Openheid naar elkaar
 • De les over differentieren
 • De trainers staan open voor input vanuit de docenten

Scholing Executieve Functies (Willem Teelilinckschool, basisschool, maart 2022)

 • Veel kennis opgedaan over executieve functies. Fijn dat we ook gereflecteerd hebben op onszelf en praktisch geoefewnd hebben.
 • Leuke materialen werden gebruikt, dit ik toe kan passen in mijn klas.
 • De term executieve functies hebben handen en voeten gekregen, fijn concreet geworden. Ook de vertaling naar kindertaal.
 • Trainster is inspirerend! Veel kennnis en ervaring, waardoor het onderwerp goed uit de verf komt.
 • Trainster geeft duidelijk leiding, maar geeft ook veel ruimte voor overleg.

Scholing begeleiden van faalangst bij leerlingen (HIP, februari 2022)

 • De opbouw van de training was top!
 • De oefeningen gaven een goed inzicht in het effect van op een andere manier naar dingen/gebeurtenissen kijken
 • Een vooral praktische training met veel stof om over na te denken en na te lezen
 • Het boek heb ik als prettig en leerzaam ervaren

Scholing voor beginnende mentoren (Mollerlyceum, februari 2022)

 • Handvatten om als mentor beter te functioneren
 • Ruimte voor dat wat er was en kwam
 • Veel variatie in werkvormen
 • Dramadriehoek vesus groeidriehoek
 • Veel tips gekregen en leuke kennismakingsoefeningen voor de mentorklas
 • Trainer: Enerome rust, de tijd nemen voor het groepsproces & voor de oefeningen. Dat zorgt voor een ' meer-vanminder' gevoel: diepgang in plaats van alles oppervlakkig behandelen

Opleiding tot coach (La Vie Utrecht, juni 2021)

 • De diversiteit van methodieken, theorieën, oefeningen, materialen en interventies die tijdens de opleiding aan bod kwamen. Het eclectische karakter van de opleiding dus. De praktische handvatten zijn breed in te zetten voor persoonlijke ontwikkeling en om cliënten te helpen. De uitgebreide toolkit die je meekrijgt.
 • Mogelijkheid om eigen gevoelens en ervaringen te delen. En de manier waarop er langzaam een mindset ingang werd gezet, zodat deze langzaam eigen gemaakt kon worden.
 • Blijf met deze kennis, enthousiasme en gedrevenheid mensen opleiden. Ik gun iedereen inzicht in zichzelf en daardoor ook in de ander.
 • De opzet van de opleiding ( 1 dag per maand is goed te combineren met andere bezigheden)
 • Grote complimenten hoe jullie de opleiding hebben weten te blijven verzorgen ondanks maar liefst twee lockdowns tussendoor, wat een gekke 1,5 jaar was het daardoor. Maar dankzij jullie inzet en flexibiliteit hebben we toch maar mooi naar behoren en plezier adfgerond!
 • Het boek Collega Coach | Docednt Coach sluit heel goed aan bij de fysieke lessen
 • De open en fijne sfeer in de fysieke lessen. De uitleg en de daarbij behorende opdrachten, het oefenen in groepjes.

Beoordeling: 9,1

Opleiding tot sociale vaardigheids-, faalangst- en examenvreestrainer (Pieter Zandt SG, juni 2021)

 • We waren vooral bezig met de praktijk en daaruit werd er theorie toegepast ipv andersom. Dit was voor mij effectief en dwaalde ik niet af, wat anders nog wel eens gebeurt.
 • Interessante theorie, dramadriehoek, de barkruk, hechtingsproblematiek, jakhals/giraffe
 • Informatie over coaches versus bemoeien/invullen/redder zijn
 • De prettige wijze van de rijke inhoud; veel praktische oefeningen
 • De immer positieve invalshoek die gekozen werd van begin tot het eind
 • Herberd, bedankt voor wie je bent. Hele prettige kerel die heel goed weet wat hij vindt en dat uitstraalt zonder hierbij de ruimte te ontnemen voor je eigen ideeën
 • Niet ALLES uitleggen, maar ook gewoon doen. Niet alles hoeft wetenschappelijk bewezen te zijn, de praktijk werkt.
 • Zie de leerling, niet zijn gedrag! Hoe komt het gedrag? Hoe leert de leerling van zijn gedrag?
 • Laat de verantwoordelijkheid bij persoon, confronteer hem hier desnoods mee (blauwe plek) maar ga het niet voor hem oplossen

Verdiepende training voor falaangst-, examenvrees- en sociale vaardigheidstrainers (juni 2021)
Op dinsdag 22 juni is de verdiepende training voor faalangst, examenvrees- en sociale vaardigheidstrainers afgesloten. Fijn om met elkaar ervaringen uit te wisselen en delen van kennis, oefeningen en casussen.
De deelnemers kijken terug op een mooie training. Hieronder aantal opmerkingen uit de evaluatie.

 • Aan de training is mij vooral bevallen de manier waarop we deze als groep zelf mochten vormgeven. Het was geen kant en klare training die over ons 'uitgestort' wertd, maar die op onze behoefte was afgestemd.
 • Daarnaast de persoonlijke aandacht (dat voor mij leidde tot persoonlijke ontwikkeling), de ontspannen sfeer, de heerlijke lunch en praktische, direct in de praktijk toepasbaare tips/oefeningen.
 • Mijn SOVA-training verdient een prominente plek in de school, ik verdien een prominentere rol hierin en onze leerlingen vrdienen een verbeterde versie van de SOVA-training.
 • De balans in theorie, oefenen en vragen stellen.
 • Het zelf ervaren van de oefeningen.
 • Nieuw programma samenstellen met meer beeldende oefeningen.
 • De rust en veiligheid die Herberd uitstraalt.
 • Praktische tips om mij als trainer te helpen en te helpen in zetten.

Mentorscholing Maris College, locatie Waldeck; (najaar 2019)
- Ik ben veranderd van een docent die geen idee had hoe een mentorles in te vullen, naar een mentor met duidelijk idee en invulling van de lessen. 

Opleiding tot Sociale vaardigheids-, Faalangst- en Examenvreestrainer; (Voorjaar 2019)
Wat is bevallen aan de opleiding

- De variatie in werkvormen en oefeningen.
- Duidelijk en praktisch, zelf oefenen en direct toe te passen.
- Ik vond het vooral fijn dat het niet alleen theoretisch was.
- Fijn dat de dagen wisselen.

Avond voor belangstellende over 'Zeg NEE tegen pesten': (December 2018)
Ik geef feedback aan mijn zoon, zowel positief als negatief.
- Ik ga meer oprechte aandacht besteden aan mijn kinderen.
- Het boek 'Zeg NEE tegen Pesten' ga ik lezen.
- Veiligheid en Vertrouwen zijn twee belangrijke thema's in de opvoeding.

Ouderavond met vaders op Bonaire: (December 2018)
Mannen hebben belangrijke 'ongeschreven' voorbeeld gedrag in de samenleving.
- Mannen mogen ook kwetsbaar zijn.
- Fijn om als mannen onder elkaar van gedachten te wisselen over het vader- en opaschap
- Onze kinderen mogen het anders doen!

Opleiding tot sociale vaardigheids- en faalangsttrainer: (December 2017)
-
Dat het geen kant en klaar maaltijd is, maar dat Herberd ons heeft leren koken!

Mentorenscholing: (Januari 2017)
- Ik heb gelukkig goede gedachtes mbt tot de bijeenkomst gisteren. In alle eerlijkheid heb ik dat bij veel trainingen in het onderwijs niet, maar ik vind dit zeker een goede en nuttige training!

Opleiding tot sociale vaardigheids- en faalangsttrainer: (December 2016)
- Goede balans tussen theorie & zelf dingen doen.
- De duur van de training is precies goed.
- De manier hoe de opleiding werd gegeven. Herberd draagt het op een leuke manier over.
- De openheid en ruimte, hierdoor is er een hele fijne veilige sfeer in de groep ontstaan. 

Workshop ‘Puberbrein’ (November 2016)
- Workshop werd zeer gewaardeerd. Op een schaal van 1 tot 6 kreeg de workshop een 5,5! (Mondriaan Academie)

Scholing over effectievere leerlingbespreking (November 2016)
De reacties van het docententeam zijn erg positief. En wat prettig is: We kunnen er praktisch mee verder. Verder een compliment voor de goede organisatie en de prettige sfeer die Ad weet neer te zetten. Heel erg bedankt. (Bossche Vakschool)

Opleiding tot faalangst- en sociale vaardigheidstrainer (2016)
- Bevallen de open sfeer en veiligheid in de groep die gecreëerd werd door de trainer.
- De hele heldere en praktische tips en het zelf direct met de informatie aan de slag gaan.
- Herberd is een top trainer!
- De combinatie van theorie en oefeningen is heel fijn.
- Het oefenen wat de inhoud ondersteunt en zo handvatten biedt, erg goed.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!